Мероприятия в овощната градина.Резитба за плододаване на сливата.

С резитбата на сливата за

плододаване, освен че се поддържа възприетата формиравка, се цели и следното:

Премахват се всички неправилно растящи клонки, които растат във вътрешността на короната или са разположени под тъп ъгъл; при наличие на прекалено сгъстена корона тя трябва да се прореди, отделяйки старите клонки, на които вече няма да има плодове; за да можем да помогнем на сливата да формира нови плодни клонки е необходимо да съкратим наполовина целия миналогодишен прираст; така също при пролетната резитба дъревото се преглежда за наличие на различни повреди, преди всичко на този етап се премахват счупени или измръзнали клонки, които са пострадали през зимния период.

Задължително се премахват тези клонки, чийто пъпки са повредени от птиците.

Пролетната резитба се прави в безветрен тих и ясен ден, когато температурата на въздуха е над +10°С.

Пролетните работи се смятат занай-важните и необходими, защото именно този период е най-благоприятен и безопасен за здравето на дърветата.