Мероприятия в овощната градина. Подхранването на овощните

дръвчета в малката градина става по бразди, изкопани в кръг на разстояние 1,5–2 м от стъблото за силнорастящите и 1 м за слаборастящите. Торовете се разтварят във вода, разливат се равномерно по браздите и се засипват с почва. Вместо бразди може да се напварят 8–12 дупки, дълбоки 20 см равномерно разпределени на същото разстояние от стъблото и количеството тор се разпределя равномерно в тях. Подхранването на ягодоплодните храсти също се съвместява с поливка, разпределяйки тора по проекцията на короната.

Какво не трябва да се прави?

Карбамидът не трябва да се смесва с течни торове, а така също и с прости суперфосфатни торове, вар Смешивать мочевину (карбамид) с жидкими удобрениями, а также с простым суперфосфатом, известью, доломитово брашно и креда. Фосфорните торове не трябва да се дават едновременно с пепелина , тъй като варта препятства усвоението на фосфора. Не трябва да се внасят торове в суха почва – това ще доведе до пригори по корените. Не се прави листно подхранване през деня в горещо време и ярко слънцегреене. Капките на водата фокусират слънчевите лъчи, което причинява пригори по листата. Освен това при температура на въздуха по-висока от +28°С устицата на листата се затварят и разтворът и елементите в него не се усвояват.