Мероприятия в овощната градина.Облачинската вишна се размножава вегетативно.

Облачинската вишна е

сорт, който се отглежда на собствен корен. Размножаването на сорта става само по вегетативен начин от маточни растения в разсадниците. Това означава, че не се налага облагородяване и че издънките също могат да служат за размножаване.

При създаване на ново насаждение ще трябва да доотглеждате извадените издънки за да получите достатъчно качествен и изравнен материал. Това се налага защото издънките са с различна големина и при директно засаждане в насаждението може да се получи конкуренция между отделните дръвчета. По-силно развитите ще засенчват по-слабите, ще черпят повече хранителни вещества и влага и др. При това, отделните дръвчета ще встъпят в плододаване по различно време и насаждението ви няма да е ефективно.

Освен това , има риск при използването на собствени издънки да засадите и такива от вирусно болни дръвчета. В контролираните разсадници за производство на посадъчен материал тази опасност е сведена до минимум.