Мероприятия в овощната градина. Стари фиданки се прихващат по-трудно. Някой предпочитат да

засаждат по-възрастни дръвчета - на две-три години, като смятат, че те по-бързо ще встъпят в плододаване.

По-старите дръвчета на пръв поглед са по-примамливи с добре развита корона, дебело стъбло и големи корени. Те обаче не са добър избор, защото:

. прихващат се по-трудно и вероятността да загинат след това е доста голяма;

. при дългият им престой в разсадника те са развили по-мощна и дълбока коренова система, голяма част от която се поврежда при изваждане - съхраняват се само няколко по-дебели корени, а малките се накъсват и повреждат, а именно те позволяват на растението бързо да се прихване на новото място.

. раните по корените са предпоставка за навлизане на почвени патогени , които могат да причинят загиване на растенията;

. освен това по-старите дръвчета по-трудно се адаптират към новите условия, тъй като са гледани продължително време на друго място;

. несъответствието между короната и повредената коренова система на по-стари дръвчета води до изоставане на растенията в развитието им през първите две години, и не оправдава очакванията за по-ранно плододаване.