Мероприятия в овощната градина.

Какви са причините за безплодие при ябълките?

Възможни са различни

причини за липса на плодове на дръвчетата. Те могат да се дължат както на особеност в сортовете, така и на пропуски в грижите, които се полагат за тях.

Възможно е безплодието при ябълките да е свързано със сортовата особеност на дръвчетата. Когато засаждате един или няколко сорта, трябва предварително да проучите дали те са самоопрашващи се или се опрашват от друг сорт и кой точно.

Встъпването в плододаване е различно при различните сортове - някой встъпват в плододаване след 3-4 година, а има и такива, който встъпват след 7 година. Но е възможно и най-рано встъпващия в плододаване сорт да не ражда, ако не е подходящ за вашите условия, местност, студоустойчивост, има високи изисквания към летните температури , продължителен вегетационен период и др. Естествено това са изисквания за топлолюбивите сортове. Тук значение има и подложката – при семкова подложка плододаването започва след 6-7 година, а при вегетативна (клонова) – след 3-4.