Полезна информация за овощните култури.Резитба на дюлята и мушмулата.


Дюлята и мушмулата се отглеждат като нискостъблени дървета в подобрена етажна корона.

Резитба за формиране

Резитбата на дюлята и мушмулата по същество не се отличава от резитбата на силно растящите ябълки и круши.

Резитба след засаждането

Еднолетките се съкращават на 45-50 см от земята. В началото на лятото се избират 4 летораста, които ще дадат скелетните клони на първия етаж, както и водача. Всички останали леторасти се пензират.

Първа зимна резитба

Скелетните клончета в зависимост от дължината им, от сорта и от развитието на дръвчетата се съкращават обикновено с около 1/4 - 1/3 от дължината им. Това подбужда развитието на странични леторасти и пречи на извисяването на короната. Силната (късата) резитба предизвиква развитие на много силни леторасти и излишно сгъстяване на короната.

Втора зимна резитба

Продължителите на скелетните клони се режат за изравняване, а водачът - за еъздаване на втория етаж. Водачът се съкращава и при следващата зимна резитба на 50-60 см с оглед на отклоняване.

Резитба за плододаване

Дюлята и мушмулата образуват цветове по върховете на малки леторастчета със 7-8 листа, които изкарват от пъпки върху продълженията и разклоненията на сравнително слабите и средните клончета. По-късите от 15-20 см обрастващи клончета не се съкращават, но много слабите по растеж, както и отвесно растящите и силните - до лакомци - се отстраняват. Разположените странично като рибена кост средни по растеж клончета се съкращават: тези към основата на скелетните и полускелетните клони на 5-8 пъпки , а към върха на 3 до 4 пъпки. При силно растящи сортове и буйни дървета броят на оставяните пъпки се увеличава - съответно на местоположението на клончетата се прилага многопъпкова резитба.

През периода на пълното плододаване резитбата се състои главно в прореждане. Отстраняват се слабите, буйните, сухите, болните и пречещите си клончета. Засъхващите плододаващи клонки трябва да се премахнат или да се скъсяват до здрава дървесина. При слабите и застарели дървета се прилага по-силна резитба. В сравнение с ябълката и крушата резитбите при дюлята и мушмулата са относително по-ограничени.

Подмладяваща резитба на дюлята и мушмулата

И дюлята, и мушмулата се поддават и реагират добре на лека подмладяваща резитба. Чрез торене, напояване и резитба дърветата се поддържат в добър растеж.