Полезна информация за овощните култури.Помощни резитбени операции.


Помощните резитбени операции имат по-ограничено приложение, особено през периодите на плододаване. При тях не се наранява растителният организъм, затова те се прилагат най-често за да се избегне възможен или неизбежен отрицателен ефект на същинската резитба. Към помощните резитбени операции спадат изменянето на положението на скелетни и полускелетни клони, полускелетни разклонения и обрастваща растежна дървесина, както и превиването или наклоняването на леторасти и клончета. Към тази група способи се причислява и прореждането на плодовете.

Промяна на наклона

Растежът на отделните части на стъблото - клончета, клонки и клони, - особено в млада възраст, се засилва от основата към върха. При това ускоряването на растежа на посочените части е толкова по-ясно изразено, колкото в по-изправено положение се намират те. Познавайки това закономерно явление, овощарите го използват винаги когато се налага да се уравновеси растежът във всички изисквани от възприетата форма на короната посоки. Частите с по-силен растеж се наклоняват, а тези, които са с по-слаб, се изправят.

Превиване

Превиването е наклоняване , при което се изменя не само наклонът, но и взаимното положение на растежните точки на превиваната част. Тази особеност на превиването го прави приложимо само към обрастващата растежна дървесина, когато се налага да се възпре растежът на даден летораст, клонче или клонка или да се насочи към празнини, или най-после да се ускори превръщането на обрастващата растежна в плодна дървесина.

Прореждане на плодовете

Стремейки се да уравновеси растежа с плододаването, овощарят трябва ежегодно да прилага не само резитбени операции и способи. В подходящо време и в подходяща степен се налага да извършва и прореждане на плодовете, за да се нормализира плодовият товар.

Прореждането на завръзите и плодовете при условията на съвременното овощарство и на изискванията на пазара към качеството на плодовете се налага като ежегодна практика, защото само с резитбите е невъзможно да се постигне пълно регулиране на плодовия товар. Резитбата се извършва рано, без да се знае при какви условия ще протекат цъфтежът и опрашването. Ето защо при нея винаги се оставя определен резерв, съобразен с условията на месторастенето, за да може по-късно чрез прореждане да се извърши окончателното оптимизиране на плодовия товар.

Сроковете и степента на прореждането имат изключително значение за ефективността на тази практика.