Полезна информация за овощните култури.Видове резитбени операции на овощните дървета и срокове за прилагането им.


В зависимост от сезона, през който се извършват, резитбените операции на овощните дървета биват зимни и летни.

Зимни резитби на овощните дървета

Зимните резитби се прилагат през периода от листопада наесен до набъбване на пъпките напролет, а летните - през вегетационния период.

Най-често практикуваните зимни резитбени операции на овощните дървета са прореждането и съкращаването. При прореждането се отстраняват цели клони, клонки и клончета на дърветата, а при съкращаването се премахват отделни части от тях.

С прореждането се постига просветляване на короните на овощните дървета, а със съкращаването - засилване на растежа в близост до направените отрези. По време на формиране на короните в млада възраст посредством съкращаване на продължителите на водача и скелетните клони се предизвиква тяхното разклоняване на определено място. През периода на пълно плододаване със съкращаването, както и с прореждането се регулира натоварването на овощните дървета с плодове.

Летни резитби на овощните дървета

Прореждане се провежда и през вегетационния период, обикновено през юли и август, при т.нар. същинска лятна резитба (резитба на зелено). Отстраняват се отделни силни леторасти с оглед просветляване на прекалено гъсти корони. Така се създават условия за по-добро узряване на плодните клончета и за по-добро оцветяване на плодовете. Прилага се предимно при прасковата. През същия период се прилага и съкращаване на връхно разположените силни леторасти, което се подобрява светлинният режим в короните. То може да се извърши механизирано.

Към прореждането се отнася лятната резитбена операция филизене, при която се отстраняват ненужните млади прирасти при формиране на короните на овощните дървета , обикновено през първата година след засаждането. Прилага се когато филизите са с дължина до 8-10 см, а при прасковата - до 15-18 см.

Пензирането е резитбена операция на овощните дървета, с която чрез прищипване на върховете на нарастващите леторасти се ограничава тяхното удължаване и се предизвиква разклоняването им.

Наклоняването на отделни клони и клонки отслабва техния растеж. Наклоняването се прилага както през зимния период, така и през вегетацията, предимно при формиране на палмета.