Полезна информация за овощните култури.Видове резитбени операции на овощните дървета и срокове за прилагането им.


В зависимост от сезона, през който се извършват, резитбените операции на овощните дървета биват зимни и летни.

Зимни резитби на овощните дървета

Зимните резитби се прилагат през периода от листопада наесен до набъбване на пъпките напролет, а летните - през вегетационния период.

Най-често практикуваните зимни резитбени операции на овощните дървета са прореждането и съкращаването. При прореждането се отстраняват цели клони, клонки и клончета на дърветата, а при съкращаването се премахват отделни части от тях.

С прореждането се постига просветляване на короните на овощните дървета , а със съкращаването - засилване на растежа в близост до направените отрези. По време на формиране на короните в млада възраст посредством съкращаване на продължителите на водача и скелетните клони се предизвиква тяхното разклоняване на определено място. През периода на пълно плододаване със съкращаването, както и с прореждането се регулира натоварването на овощните дървета с плодове.

Летни резитби на овощните дървета

Прореждане се провежда и през вегетационния период, обикновено през юли и август, при т.нар. същинска лятна резитба (резитба на зелено). Отстраняват се отделни силни леторасти с оглед просветляване на прекалено гъсти корони. Така се създават условия за по-добро узряване на плодните клончета и за по-добро оцветяване на плодовете. Прилага се предимно при прасковата. През същия период се прилага и съкращаване на връхно разположените силни леторасти, което се подобрява светлинният режим в короните. То може да се извърши механизирано.

Към прореждането се отнася лятната резитбена операция филизене, при която се отстраняват ненужните млади прирасти при формиране на короните на овощните дървета, обикновено през първата година след засаждането. Прилага се когато филизите са с дължина до 8-10 см, а при прасковата - до 15-18 см.

Пензирането е резитбена операция на овощните дървета, с която чрез прищипване на върховете на нарастващите леторасти се ограничава тяхното удължаване и се предизвиква разклоняването им.

Наклоняването на отделни клони и клонки отслабва техния растеж. Наклоняването се прилага както през зимния период, така и през вегетацията, предимно при формиране на палмета.