Полезна информация за овощните култури.Изисквания на овощните култури към водата.


Водата е основна съставна част на растенията и е безусловно необходима за протичане на жизнените процесите тях. Тя се съдържа в значителни количества във всички части на овощните растения, като в листата и в младите леторасти е от 50 до 75%, в корените - от е до 85%, а в пресните плодове - над 85%. Служи като основно транспортно средство за разнасяне на хранителните вещества до всички части на овощното растение. Освен това е градивен елемент при синтезиране на въглехидратите. С водата, която растенията транспирират (изпаряват), се охлаждат тъканите им, с което се регулира до известна степен влиянието на високите температури.

Овощните растения изразходват огромни количества вода. Употребата и превишава многократно количеството на всички останали вещества. За това се съди по транспирационния коефициент. За образуване на 1 кг сухо вещество овощните растения изразходват от 200 до 500 л вода.

Нуждите от вода са в зависимост от видовите и сортовите особености, възрастта, фенофазата, подложката, гъстотата на овощното насаждение, системата за поддържане на почвената повърхност и условията на външната среда - слънчево греене, температура, влажност на въздуха и вятър. Овощните растения имат най-големи нужди от вода през началните фази на вегетация, при зреене на плодовете и в края на лятото, като най-много вода изразходват ябълката и дюлята, следвани от сливата, крушата, прасковата, кайсията и бадема.

За своите нужди овощните растения набавят вода от почвата. Засушаването в началото на вегетацията причинява намаляване на растежа, опадване на част от цветовете и завръзите и намаляване на листната маса. Ако засушаването е през лятото , плодовете и листата окапват преждевременно и се влошава залагането на плодните пъпки, а през зимата може да доведе до загиване на цели растения. Най-устойчив на суша е бадемът, следван от кайсията и ореха.

Излишната почвена влага смущава нормалния растеж на овощното растение. Тя запълва всички пори и капиляри в почвата и измества въздуха. Вследствие на това се явяват сериозни смущения във функциите на кореновата система. При по-продължително задържане на водата корените се задушават и умират. Ако преовлажняването стане с течаща вода, растенията го понасят по-добре, но не за дълго време. Най-чувствителни към преовлажняване на почвата са бадемът, прасковата и кайсията.

Въздушната влажност също влияе върху растежа и плододаването на овощните растения. При ниска въздушна влажност растенията изпаряват усилено вода и дори при наличие на добра почвена влага в най-горещите часове на деня листата им могат да увяхнат. Много взискателни към въздушната влажност са малината, къпината, кайсията, ябълката, сливата и ягодата.