Полезна информация за овощните култури.Размножаване чрез вкореняване на резници.


Вкореняването на отделени от майчиното растение стъблени или коренови части е известно като размножаване чрез резници. В практиката се прилага предимно вкореняване на стъблени резници. Това е почти единственият начин за размножаване на касиса и на други видове френско грозде. Прилага се също при клоновите подложки и при някои културни сортове сливи, вишни, праскови, смокини и др. В зависимост от това, дали се използват за вкореняване приключили вегетацията си едногодишни клонки или леторасти, събрани през периода на вегетацията, се различава размножаване чрез зрели и чрез зелени резници.

Размножаване чрез зрели резници

При този начин на размножаване след листопада се събират добре развити едногодишни клонки, които се нарязват на дължина 20-25 см. Долният отрез се прави напречно, непосредствено под пъпка, а горният - наклонено, над последната пъпка. Подготвените резници се завързват на снопчета по 25 броя и се заравят във влажен пясък. Резниците на лесно вкореняващите се видове се засаждат още през есента във вкоренилището. Останалите се съхраняват през зимата, заровени на 3/4 от дължината им във влажен пясък, при температура от 0 до 8°С и се засаждат във вкоренилището рано напролет. При по-леки почви резниците се засаждат вертикално, а при по-тежки - наклонено , като над почвата остават само 1-2 пъпки. Засаждането става на разстояние 10-15 см в реда и 30-40 см между редовете. Редовните обработки и поддържането на оптимална влажност във вкоренилището са основните фактори за доброто вкореняване на резниците.

Третирането на резниците с растежни регулатори преди засаждането също спомага за по-доброто им вкореняване.

Размножаване чрез зелени резници

Размножаването чрез зелени резници се състои във вкореняване на повдървесинели леторасти, от които се правят резници с дължина 10-15 см. Долните им листа се премахват, а петурите на горните 2-3 листа се съкращават наполовина. Вкореняването става в закрити, слънчеви оранжерии, в които резниците се засаждат на разстояние 10-15 см между редовете и 5-8 см в реда в специално подготвена почвена смес.

Най-важното условие за вкореняването на зелените резници е поддържането в оранжерията на висока почвена и атмосферна влажност и на температура около 25-30°С.

Предварителното третиране на зелените резници с растежни регулатори също спомага за доброто им вкореняване.

Зелените резници се вкореняват в продължение на 3-6 седмици, като до края на вегетацията развиват достатъчно дълги леторасти и през есента се изваждат и се засаждат в овощния разсадник за доотглеждане.

В закрити култивационни съоръжения с контролирана температура и влага се вкореняват и зрели резници от по-трудно вкореняващи се видове.