Полезна информация за овощните култури.Размножаване чрез отводи - какво трябва да знаем?.


Размножаването чрез отводи се състои във вкореняване на неотделени от майчиното растение леторасти. То може да стане чрез загърляне на основата на леторастите (вертикални отводи) или чрез полагане на леторастите в предварително направени канавки и затрупването им с почва (хоризонтални отводи, положници).

Вертикални отводи

Вертикалните отводи се прилагат най-често при вегетативно размножаваните подложки от ябълка, дюля, слива и череша, при лешника и смокинята и др. За целта към овощните разсадници се създават специални маточни насаждения (маточници).

Маточните растения се засаждат на разстояние 1,8-2 м между редовете и 40-60 см в реда на дълбочина 25-30 см. Новозасадените маточни растения се изрязват в началото на пролетта на 3-4 см над почвата. Израсналите леторасти през вегетацията се загърлят 2-3 пъти с влажна, рохкава и богата с хранителни вещества почва и редовно се поливат през лятото, в резултат на което образуват корени в основата си. В края на вегетационния период или в началото на следващата пролет се премахва почвата, с която леторастите са загърлени в основата, и всички те се изрязват непосредствено до почвената повърхност. След това маточното растение се затрупва с почва, за да не изсъхнат и да не измръзнат корените. Описаният цикъл се повтаря всяка година в продължение на 15-18 години.

Хоризонтални отводи (полжници)

Хоризонтални отводи се прилагат при по-трудно вкореняващите се ябълкови, дюлеви, сливови, черешови и други вегетативно размножавани подложки, а също и при лешника, смокинята, немското грозде и някои други видове. Размножаването чрез хоризонтални отводи се осъществява , като в края на есента или в началото на пролетта се избират добре развити едногодишни клонки, които се навеждат, прикрепват се към дъното на предварително направена бразда, дълбока 15-20 см, и след това се затрупват с почва.

Хоризонталните отводи (положници) биват обикновени и китайски. И при двата вида укореняването става по-добре, ако се извърши леко нараняване с нож на тази част на летораста, която се затрупва с почвата. В края на есента отводите внимателно се отгрибват, изрязват се от майчиното растение, а при китайския отводи между отделните вкоренени леторасти, и се изваждат по възможност с повече корени.
Къпината се размножава чрез вкореняване на върховете на едногодишните леторасти. За целта рано през лятото върховете на едногодишните леторасти се зариват на дълбочина 7-10 см в почвата. До края на вегетацията те образуват силна коренова система, отрязват се на 15-20 см над почвата и се изваждат за засаждане на постоянно място.