Полезна информация за овощните култури.Възрастови периоди при вегетативно размножаваните овощни култури.


В овощарската практика овощните насаждения се създават от едногодишни овощни дървета, получени по вегетативен начин. Индивидуалното развитие на овощното дърво започва от покарването на присадената пъпка или калем върху дадена подложка (или пък от майчиното растение се отделя вкоренена част) и завършва с естествената му смърт. Измененията, които се наблюдават през индивидуалния живот на всеки вид, са във връзка с появата и развитието на отделните органи - клонки, клони, цветове и плодове. Във връзка с това в живота на вегетативно размножаващите се овощни видове се наблюдават следните пет възрастови периода:

Период на силен растеж

Периодът на силен растеж започва от прорастването на присадената пъпка и завършва с началното плододаване. През този период усилено се изграждат кореновата система и короната на дръвчето. Затова грижите са насочени към правилно формиране на короната на дръвчето и подготвянето му за встъпване в плододаване в по-кратки срокове.

Период на начално и бързо нарастващо плододаване

Започва, когато дърветата встъпят в плододаване и завършва, когато растежът стихне и добивите се доближат до нормалните за сортоподложковата комбинация. Резитбата през този период трябва да бъде такава, че да стимулира образуването на умерено силни леторасти.

Период на пълно плододаване

Дърветата достигат пределни за сорта размери , а добивите са максимални. В началото на периода растежът е умерен. Впоследствие започва отмиране на по-слабата и засенчена дървесина, а към основата на скелетните клони се появяват единични лакомци. Чрез прилагане на правилна агротехника и резитба периодът трябва да се удължи.

Период на намаляващо плододаване

Растежът на дърветата е силно намалял, засъхването се увеличава, а добивите се понижават. Чрез подходящи грижи през този период трябва да се възстанови, да се засили растежът и да се удължи плододаването.

Период на усилено съхнене

Първоначално загива обрастващата дървесина, след което започват да съхнат полускелетните и скелетните разклонения. През този период дърветата се изкореняват.