Полезна информация за овощните култури.Подпиране на клоните на овощните дървета.


Претоварваните с плодове клони на овощните дървета трябва да бъдат своевременно подпрени, за да се запазят от изпочупване. Често неподпрените клони се изпочупват силно и дървото се обезформява и остава с по-малко клони и разклонения, вследствие на което има голямо намаляване на плодовите добиви редица години, а може и повредите да бъдат такива, че овощното насаждение завинаги да остане по-ниско добивно. Не са редки и случаите, когато цели дървета загиват поради изпочупване на клоните вследствие на прекомерно претоварване с плодове и невземане мерки за своевременното им подпиране.

Подпорите не само запазват клоните от счупване, но ги поддържат и в по-добро положение за осветляване и проветряване. Без подпори клоните увисват и се натрупват едни върху други, при което се получават неблагоприятни условия за асимилация. Освен това не може да се извършва добре пръскането на овошките. В резултат условията за развитието на болестите и неприятелите на овощните дървета стават по-благоприятни.

Най-често от подпори се нуждаят ябълките, крушите и сливите, които са най-разпространените овощни видове у нас. Някои сортове, особено когато дърветата са с добре формирани корони, по-добре носят плодовия си товар, клоните им увисват по-малко и имат по-малка нужда от подпиране, като например ябълковия сорт Златна пармена и др., а при други сортове, при по-голямо плододаване клоните им непременно трябва да бъдат подпрени.

Подпорите обикновено трябва да се поставят към края на юни или през юли, когато плодовете наедреят и клоните започват леко да се навеждат под тежестта им. Подпирането на клоните на овощните дървета не трябва да закъснява. Подпорите се поставят задължително вертикално и към връхната част на клона, като се дава възможност на клона да има известно навеждане и да се използва собствената му гъвкавост. Не трябва с подпорите клоните да се повдигат високо , защото в такъв случай не може да се използва собствената им гъвкавост и по-лесно се чупят от тежестта на плодовете.

Освен обикновеното подпиране на клоните има и други начини за подпиране, например клетъчния. При клетъчния начин има главни вертикално изправени подпори, които се поставят по периферията на короната. До тях се забиват колове, за които ги привързват. След това на тези подпори се прикрепват здраво (върху разклоненията или чрез привързване) хоризонтални подпори, които именно служат за поддържане на клоните и разклоненията. Дървото се загражда от подпорите като че ли се намира в клетка, откъдето и името клетъчен начин на подпиране.