Полезна информация за овощните култури.Беритба на сливи - предназначените за сушене се берат напълно узрели.


При сливите лесно се установява беритбената зрялост по изменението на окраската, по омекването на месото и достигането на консумативна зрялост. Червивите плодове узряват най-рано , затова те трябва да бъдат съборени най-напред чрез стръскване, след което се събират и употребяват за ракия.

Сливите се берат 1-2 дни преди пълната им зрялост, когато ще се изпращат на близки разстояния, и 3-4 дни преди пълната им зрялост, когато са за по-далечни разстояния, а когато ще се изнасят за чужбина, те трябва да се берат 5-7 дни преди пълната им зрялост.

За преработка в компот и конфитюр плодовете се берат зрели, но неомекнали, т.е. в твърда зрялост към започване на омекването, но достатъчно плътни, за да не се разварява и разкашква месото им.

Предназначените за сушене на сливи, както и за преработка в ракия сливи се берат напълно узрели, когато започнат да опадат от дървото. За да се увеличи количеството на събираните наведнъж плодове, за споменатите преработки плодовете се берат и чрез стръскване. При стръскването опадат само напълно узрелите плодове. С две-три беритби на сливите чрез стръскване при съответна зрялост се обира целият добив. За сушене освен чрез стръскване в някои случаи сливите се берат и с ръка.

Предназначените за консумация в прясно състояние, за компот, за конфитюр и за износ сливови плодове се берат с ръка, плодът се откъсва с дръжката, по възможност без да се пипа и изтрива восъчният налеп. Това трябва да се съблюдава особено добре при беритбата на сливови плодове за износ, както и за продажба на местния пазар за консумация в прясно състояние.