Полезна информация за овощните култури.Прореждане на завръзите.


При обилен цъфтеж и добро опрашване, респективно оплождане, овощните дървета образуват много повече завръзи, отколкото биха могли да изхранят. Дърветата в значителна степен се освобождават по естествен път от излишното количество плодове при юнското окапване на завръзите.

Разположението на останалите върху дървото завръзи обаче не винаги е благоприятно. Например на някои клони те са прекалено много, вследствие на което взаимно потискат развитието си. Именно на такива места има нужда от прореждане. За тази цел съществуват различни препарати, но в личното стопанство засега, а и за в бъдеще ръчното прореждане се оказва икономически най-изгодно.

Най-голяма нужда от прореждане на завръзите имат ябълката, крушата, прасковата и кайсията. Общо правило е , , че завръзите трябва да се прореждат до такава степен, че след пълното си развитие да не се допират.

При ябълката и крушата от една цветна пъпка обикновено се развиват 5-6 цвята. След завързването се оставят най-развитите завръзи, а останалите се премахват, като се прерязват дръжките им с ножица. При кайсията и прасковата излишните завръзи се премахват чрез леко извиване. При обилен завръз прореждането не трябва да се извършва на един път, а етапно.

Естествено е след премахване на част от завръзите човек да се запита няма ли да получи по-нисък добив от очаквания. Такава опасност няма, защото останалите след прореждането плодове стават по-едри, по-вкусни и по-добре оцветени. Дори е възможно получената реколта да надвиши средния добив за дадения сорт.

От друга страна, подобреното качество на плодовете се отразява и на тяхната изкупна цена, което говори и за икономическата изгода от прореждането на завръзите - мероприятие, което засега се извършва само от градинари с по-голям практически опит.