Полезна информация за овощните култури.Отглеждане на кайсии - особености.


Плодовете на кайсията съчетават добри вкусови качества с висока биологична стойност. Те са желани за консумация в прясно състояние и преработени в нектари, компоти и сушени. Ядките на кайсията не отстъпват по хранителна стойност на тези от орехоплодните овощни видове. Тези качества, заедно със сравнително по-лекатарастителна защита и осигурения пазар я правят предпочитана за отглеждане от любителите овощари. Трудностите при разпространението и отглеждането на кайсии са свързани със специфичната биология този овощен вид. Налице е известна несигурност в получаването на ежегодна реколта, в резултат на ранния цъфтеж. Друг основен проблем при отглеждането на кайсиите е загиването на голям брой дървета след първите няколко плододавания, явление, което се наблюдава по-често в Южна България и районите, където зимата е прекъсвана от продължителни затопляния.

Ранното загиване на дърветата се дължи на апоплексия. Тя най-често се получава в резултат на измръзване на камбиалната тъкан и младата дървесина в зоната на кореновата шипка, стъблото и скелетните части от короната. Следствието от тези поражения се наблюдава с напредване на вегетацията, повишаване на температурите и увеличаване на транспирацията, когато без видима причина изсъхват части от растението или цялото дърво.

Значително намаляване броя на загиналите дървета можем да постигнем чрез формиране на високо стъбло от подложката. Тази практика има успех, когато за подложки се използват семенна подложка Жълта джанка, а също така Зелена ренклода СД 4 и клоновата подложка Арда. Присаждането на пъпка върху тези подложки трябва да се извърши високо на 100-110 см над почвената повърхност. В овощния разсадник е необходима висока агротехника, която да позволи на подложките да достигнат размери за присаждане на тази височина. Високото стъбло формирано от подложката предотвратява измръзването в най-уязвимата част, а именно над почвената повърхност.

Друг съществен проблем при кайсията е ранния цъфтеж. Той я прави много уязвима от повратните мразове и често реколтата се компрометира. Значително увеличаване възможностите за получаване на ежегодна задоволителна реколта, можем да постигнем чрез удължаване периода, през който изцъфтяват дърветата. Кайсията има ясно изразена способност да залага плодни (цветни) пъпки върху предивременни (странични) клончета. Тези пъпки започват своето диференциране (образуване) с около 25-30 дни. По-късно през вегетацията от подобните на тях върху смесени, цветни и букетни клончета. Това им позволява да запазят по-дълго своята студоустойчивост през зимните месеци и да започнат своя цъфтеж няколко дни по-късно. Така се увеличава периода, в който дърветата изцъфтяват, а оттам и шансовете за получаване на реколтата в години с повратни мразове.

Увеличаване броя на предивременните странични клончета, които носят желаните плодни (цветни) пъпки можем да постигнем чрез лятна резитба на кайсията. Тя се извършва в края на май и самото начало на юни. В този период е необходимо силно израстналите в началото на вегетацията леторасти (от първата растежна вълна) да бъдат съкратени с една втора до една трета от дължината си. Тази практика, съчетана с подхранване и поливане след резитбата на кайсията дава възможност да се образуват голям брой предивременни клончета под местата на отрезите. Трябва да се има в предвид , че при благоприятни за кайсията години, без повратни мразове, такива дървета се претоварват с плодове и изискват пререждане на завръзите. В противен случай те силно се изтощават и не могат да заложат достатъчно плодни пъпки за следващата година, а също така стават чувствителни на студ и болести. Тази лятна резитба трябва винаги да се съчетава със зимна резитба на кайсията, даваща възможност на дърветата да имат по-силен растеж в началото на вегетацията.