Полезна информация за овощните култури.Формиране на палмета с наклонени клони.


Характерно за палметата с наклонени клони е, че дърветата имат централен клон (водач), по който се формират няколко етажа от по два скелетни клона. Сега по тази корона се формират главно крушите. Броят на етажите зависи от междуетажните разстояния. При слаборастящите сортове круши на дюлева подложка, като Пас Красан и Вилямова масловка, разстоянието между етажите е 50-60 см, а при силно растящите - Попска круша, Жифардова масловка и др. - 70-80 см. У нас обикновено се формират четири, по-рядко пет етажа. Височината на стъблото е 50-60 см.

Скелетните клонки през първата, а понякога и през втората година растат свободно и когато достигнат дължина около 1,5 м, се наклоняват до 40-50° спрямо хоризонталата, като се завързват на телена конструкция. По скелетните клони няма скелетни разклонения, а само обрастващи клонки.

Първа резитба след засаждането

Резитбата след засаждане се прави както при подобрена етажна корона. Освен зимна резитба се извършва и филизене, при което в зоната на короната се оставят 4-5 летораста. От тях един се оставя за водач, а от останалите 3-4 през следващата година се избират скелетни клони. Премахват се леторастите , израснали от водача и по стъблото под остър ъгъл.

Втора резитба след засаждането

Избират се водач и два скелетни клона за формиране на първия етаж. Останалите клончета се премахват. Скелетните клони за първия етаж трябва да растат под ъгъл спрямо водача и в посока на реда, за да могат по-лесно да се наклонят, когато достигнат необходимата дължина. Те не се съкращават. Водачът се съкращава малко над мястото, където ще се формира втория етаж (50-80 см). Ако той не е достигнал необходимата височина, не се реже. През пролетта, когато израсне над посочената дължина с около 7 см, връхният летораст се пензира, за да се разклони.

През пролетта се извършва филизене по следния начин: скелетните клони се поставят в положението, което ще заемат след окончателното им наклоняване. След това се премахват конкурентите на продължителите на скелетните клони и на водача и филизите, които растат по горната (вътрешната) страна на скелетните клони. Това улеснява следващата зимна резитба.

Силата на растежа на скелетните клони се регулира чрез промяна на наклона, като е желателно скелетните клони от първия етаж да имат по-силен растеж. Ето защо, ако растат по-полегато, те се изправят чрез привързване към водача.

При добри грижи скелетните клони от първия етаж нарастват достатъчно силно (около 1,5 м) и още през лятото на втората година може да се наклонят на около 40-45° спрямо хоризонталата. Ако не са достигнали необходимата височина, те се наклоняват при третата резитба (зимна) или през лятото на третата година.

Трета резитба след засаждането

През третата година се избира продължител на водача, който се съкращава над мястото за третия етаж. Определят се клончетата за втория етаж, които не се съкращават. Ако не е извършено филизене, с обрастващата дървесина на клоните от първия етаж и по водача се постъпва по следния начин: премахват се конкурентите на водача и на продължителите на скелетните клони, както и силните клончета, расящи навътре в короната, и клончетата около клоните на втория етаж; останалата обрастваща дървесина не бива да се реже. През периода на формиране на короната се допуска сгъстяване, за да встъпи дървото по-рано в плододаване.

При третата зимна резитба скелетните клони от първия етаж се наклоняват, ако не е извършено през лятото на втората година. Ако клоните на втория етаж са достатъчно силни, също се наклоняват на 40-45° спрямо хоризонталата.

Резитба за довършване формирането на короната

През четвъртата и петата година се оформят останалите етажи. При определяне на скелетните клони и при резитбата на обрастващата дървесина се постъпва както при третата резитба.

След формиране на последния етаж продължителят на водача не се съкращава. По-късно той се съкращава на стара дървесина над странична клонка на 50-60 см от последния етаж.