Полезна информация за овощните култури.Мостово присаждане на овощни дървета.


Кога и как се извършва мостово присаждане?

В практиката, макар и рядко, намира приложение мостовото присаждане на овошките. Посредством мостовото присаждане се осигурява възстановяване на прекъснатата връзка между кората от двете страни на силно наранено място по ствола на овощното дърво вследствие на механични повреди, гризачи или измръзване, и ширината на раната е по-малка от 15 см. След надебеляване на присадените калеми раната се закрива.

Мостовото присаждане се прави и когато има нова или незараснала рана върху широка част от кората. Присаждането се извършва през пролетта, със започване на сокодвижението и когато кората вече се отделя от дървесината.

Мостово присаждане на овощните дървета се извършва по два начина. При първия начин на присаждане нарезите на кората на ствола на дървото - под и над мястото на нараняването - и отрезите на калемите се правят, както при присаждане на калеми под кора. При втория начин на присаждане двата края на калема се отрязват така, че се получават два клиновидни отреза с по две плоскости от вътрешната и от външната страна на калема. Кората на калема от вътрешната му страна, която ще установи контакт с дървесината на нараненото място, се обелва. Кората на ствола под и над мястото на нараняването се нарязва под формата на ленти в зависимост от броя на калемите, които ще се поставят.

Подготвените калеми и при единия, и при другия начин на присаждане се втикват под кората на ствола , , след като тя леко се повдига с помощта на овощарско ножче. Прикрепването на калема при първия начин на присаждане става посредством превързване, а при втория - чрез заковаване с тънки пирончета с широки шапки. Важно е калемите да бъдат по-дълги и след поставянето им да останат извити, за да може отрезите в двата края да прилепнат плътно за стъблото. Накрая се извършва замазване с овощарска замазка. През лятото замазването се повтаря.