Полезна информация за овощните култури.Резитба на лимон.


Лимоните имат естествена способност за изнасяне на растежа във височина на короната и за отслабване на по-ниско разположените клонки, затова за спазване на съподчинеността и равновесието на скелетните части в короната, се налага в едни случаи да се подтиска, а в други да се засилва развитието им.

Потискащо влияние върху засиленото развитие на клонките имат наклоняването им, натоварването с повече плодове и прищипването на леторастите. За по-засилен растеж на клонките допринася по-изправеното им израстване и намаленото натоварване с плодове. Практически това се осъществява с наклоняване на силнорастящите клонки или с по-силно съкращаване на буйнорастящите. Посредством слагане на разпонки и привързване на клонките се постига насочването им в желаната посока.

След оформяне на короната се прилага ежегодно основна резитба на лимона. Тя се състои в отстраняване на изсъхнали, болни и сгъстяващи короната клонки и лакомци , с цел да се осигури ежегоден прираст на леторастите за редовно плододаване. Обикновено основната резитба на лимона се извършва през пролетта като се отстраняват до основа всички плодоносили къси клонки със засъхнали краища и силнорастящите изправени клонки, които не могат да се използват за плододаване. Чрез наклоняване, плодоносилите към върха дълги растящи клонки се съкращават до частта, върху която не са се образували плодове. Дългите изправено растящи клонки на лимона се навеждат, за да се предизвика плододаването им.

При положение, че лимоновото дръвче има слаб вегетативен прираст и образува много цветове и плодове, се прилага силна резитба, за да се предизвика силен растеж на леторастите, които ще плододават следващата година. За тази цел една трета от клончетата се оставят да плодоносят през текущата година. От останалите - половината се съкращават наполовина от дължината им, а другата част от клонките се изрязват изцяло.

След извършване на основната резитба на лимона през вегетацията може да се наложи прищипване на върха на някои сгъстяващи короната леторасти или когато достигнат повече от 25-30 см дължина. Освен това се извършва навеждане или насочване на силните клонки в желаната посока. На старите дръвчета, които не плододават и короните им са повредени, се прави подмладяваща резитба. Скелетните клони се съкращават до една втора от дължината им до здрава клонка, а по-голяма част от израстващите клонки се премахват, като се оставят най-жизнените - съкратени до 1/2 или 1/3 от дължината им. За да се приведе кореновата система в съответствие с короната, тя трябва да се подмлади като корените се съкращават с около 1/3 или ако са загинали до здрава част. Подновява се и почвената смес.

При добри грижи подмладените дръвчета започват да плододават на следващата година. След резитбените операции е добре растенията да се пръскат с 2-3% бордолезов разтвор, а по-големите рани да се заглаждат с нож и да се намазват с овощарска замазка или блажна боя.