Полезна информация за овощните култури.Лятна резитба на киви.


Извършената през зимния период зимна резитба на кивито обуславя през вегетацията силен и буен растеж, което е типично за културата. Понякога това е свързано с покриването на голяма площ. Необходимо е да се контролира това развитие - в противен случай се затрудняват някои агротехнически мероприятия. Плододаването се повлиява отрицателно от прекомерното развитие. Необходимо е да се извърши лятна резитба на кивито. Извършва се в състояние, когато листата са по растението по време на вегетация.

Нарича се още лятна или зелена резитба на киви. Зелена резитба е и резитбата при оформяне на младите растения през лятото. При отглеждането на растенията прекомерното им развитие създава и някои проблеми. При женските растения обикновено след 6-7-та година на разположените от долната им страна леторасти се наблюдава засенчване, което води до понижено плододаване. Затова се налага да се съкратят върховете на леторастите , разположени по горната част на растението или засенчващите части, като се откриват коридори за слънчевите лъчи. Същевременно се постига и добро проветряване. Извършва се така нареченото подстригване” на растенията.

Не трябва да се съкращават леторасти, които ще се използват следващата година за плодни пръчки, както и тези, които ще се оставят за подновяване. Трябва да се знае, че лакомците и силните пръчки са безплодни, а растящите по-слабо обикновено са плододаващи. Трябва да се внимава също при премахването на неплододаващите пръчки и лакомци да не се повреждат близкоразположените млади заместващи ги леторасти. Времето за извършване на зелената резитба е април-май, когато се премахват лакомците и безплодните леторасти. Колкото по-рано се извършва тази операция, толкова по-рано се осигурява време за растеж на останалите листа и леторасти. През юни-юли се съкращават върховете на плододаващите леторасти като на 7-8 листа над последния плод се отрязва върхът. Леторастите, които ще се оставят за плодни пръчки се съкращават в зависимост от съседните. През тези месеци се съкращават и провисналите на 50-60 см към земята леторасти. Не се препоръчва извършването на силна резитба по време на цъфтежа или 1 месец след това. Наложително е да се извърши лека прореждаща лятна резитба на кивито 30 дни след цъфтежа.