Полезна информация за овощните култури.Резитба на ореха.


Орехът подобно на черешата не обича резитбите и нараняванията. Уместни са обаче някои грижи по формиране на стъблото и короната на ореховото дърво с оглед да бъде използвана добре и дървесината му след изкореняване на дървото.

Ореховата дървесина е много ценна за мебелната индустрия, затова от голям интерес е стъблото да бъде високо и короната да започва с малко клони, които в такъв случай ще станат по-дебели и годни за използване в мебелната индустрия.

При засаждането си обикновено младите орехови дървета са без корона. На стъблото не се прави никаква резитба. Едва след като стъблото надмине 150 см височина, се оставят 6 или 4 странични клона, които обикновено свободно , , без резитба се разклоняват и формират короната на ореховото дърво. Рядко се явява нужда овощарят да се намесва и премахва някои лошо развиващи се и пречещи клонки или да извършва съкращаване.