Полезна информация за овощните култури.Резитба на ореха.


Орехът подобно на черешата не обича резитбите и нараняванията. Уместни са обаче някои грижи по формиране на стъблото и короната на ореховото дърво с оглед да бъде използвана добре и дървесината му след изкореняване на дървото.

Ореховата дървесина е много ценна за мебелната индустрия, затова от голям интерес е стъблото да бъде високо и короната да започва с малко клони, които в такъв случай ще станат по-дебели и годни за използване в мебелната индустрия.

При засаждането си обикновено младите орехови дървета са без корона. На стъблото не се прави никаква резитба. Едва след като стъблото надмине 150 см височина, се оставят 6 или 4 странични клона, които обикновено свободно, без резитба се разклоняват и формират короната на ореховото дърво. Рядко се явява нужда овощарят да се намесва и премахва някои лошо развиващи се и пречещи клонки или да извършва съкращаване.

, , fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));