Полезна информация за овощните култури.Изисквания на френското грозде към място, климат и почвата.


Касисът (черното френско грозде) вирее сравнително добре в почти всички райони на нашата страна. Повредите по него от екстремни ниски студове се изразяват в загиване на части от основни клони или техни разклонения и на някои слаби разклонения от по-горен порядък. Посочените повреди от студове, макар и не всякога, се наблюдават при по-продължително или неколкократно спадане на температурата до -25, -26°С. При настъпване обаче на повратни застудявания, предхождани от по-продължително затопляне на времето през януари-февруари, може да се наблюдава измръзване и при значително по-висока температура от посочената. Това явление най-често настъпва след есенно засушаване, което означава, че се дължи не само на студа, а и на подсъхване на тъканите на растенията. Цветовете на касиса нерядко издържат до -2,5, -3°С, а пъпките - до -3,5, -4,5°С. Тези повреди от студ зависят от сорта касис, състоянието на растенията, температурата преди цъфтежа, продължителността и честотата на въздействието на студа. По-силно измръзват цветовете в ниските места, на южните изложения, а също и в районите с голяма надморска височина. От пролетни студове и слани при наши условия по-силно се повреждат цветовете на сотровете касис Силвергитерс шварце , Розентал и др.

Касисът е растение на прохладния и влажен климат и затова всички сортове касис лошо понасят силни горещини и по-продължителни засушавания, като цветовете им изресяват, плодовете издребняват, а при някои сортове окапват. В това отношение касисът е малко по-чувствителен от малината, затова при валежи, по-малко от 700-750 мм, той трябва да се отглежда само при поливни условия. Най-подходящи за него са местата в долните и средните части на склоновете със северно изложение в планинските и припланинските райони и в някои от по-високите и прохладни полета. Южните изложения не е желателно да се засаждат с касис, особено с надморска височина под 600 м. Необходимо е местата да са проветриви и същевременно защитени от силни ветрове. Тази култура може да се отглежда до 900 м н.в. Понася и частично засенчване.

Касисът е твърде взискателен към почвеното плодородие, затова при засаждането му на сравнително бедна почва се налага мястото да бъде наторено изобилно с органични и минерални торове. Развива се най-добре на почви с умерена или слабо кисела до неутрална реакция, но понася и частично засоляване. Почвата и подпочвата трябва да имат добра пропускливост, а подпочвената вода да не е по-високо от 80 см.

Червеното и бялото френско грозде също виреят най-добре в по-влажните и прохладни райони на страната. Те обаче понасят по-леко временни засушавания и горещини, но са по-малко устойчиви на зимни студове от касиса. Общо взето, макар и не много, те отстъпват на касиса по взискателност към почвеното плодородие и към торене.