Полезна информация за овощните култури.Окосяването на листата предпазва ягодите от много болести и неприятели.


През първата година след засаждането на ягодите листата им не бива да се окосяват. Това се прави само в 2-3-годишните и по-възрастните ягодови насаждения. Листата заедно с плевелната растителност се окосяват веднага след приключването на ягодобера и не по-късно от 15-20 юли. Ако се закъснее, особено през август, забавя се израстването на нови листа и затова резултатите от това мероприятие може да бъдат неблагоприятни. Това трябва да се има предвид преди всичко, когато се отглеждат ягоди на по-високи и прохладни места - над 700-800 м н.в. Листата на ягодите се окосяват с коса или се изрязват със сърп или нож съвсем наблизо до почвената повърхност. Необходимо е обаче да внимаваме да не се прерязват пъпките и стъблата на растенията. Листната маса се изнася от ягодовото насаждение и може да бъде използвана за фураж или за приготвяне на компост за торене. В противен случаи трябва да се изгори, като получената пепел се използва като калиев тор.

Окосяването на листата на ягодата има и предпазно значение за борба срещу много болести и неприятели по ягодите, тъй като заедно със старите листа и плевелите от насажденията се изнасят и се унищожават основните им огнища. Улеснява се и химичната борба, когато след беритбата се налага да се пръска срещу акари или други неприятели и болести, защото препаратите проникват по-безпрепятствено до растенията.

Окосяването има и благоприятно биологично значение, тъй като новите листа израстват по-рано през лятото, фотосинтезата им е по-интензивна, защото не са засенчват от старите листа, които биологично вече се значително остарели.

Окосяване на листата на ягодите трябва винаги да бъде съчетавана с навременни обработки, подхранване с азотни торове или шербет, поливане, борба срещу болестите и неприятелите. Така ягодовите растения залагат повече цветни пъпки, натрупват по-голямо количество запасни хранителни вещества, презимуват по-добре и дават по-високи добиви. Най-силно се увеличават добивите, с 25-30%, когато ягодовото насаждение е старо - 3-та - 4-та година, и не е нападнато от болести и неприятели.