Полезна информация за овощните култури.Сортове киви.


Броят на сортовете киви, които се отглеждат в света, е твърде ограничен. Най-ценните от сортове киви се разпространяват и у нас.

Абот

Сортът Абот, създаден в Нова Зеландия през 1920 г. При нашите условия плодовете на този сорт киви узряват около 25 октомври. Те са средно едри , със средна маса 50 г и размери 60x40x35 мм. Плодовата кожица е кафеникава, с гъсто разположени власинки. Месото е зелено, сладко-кисело, с приятен вкус и аромат. Растенията са буйно растящи и се отличават с висока родовитост.

Бруно

Сортът Бруно е създаден от Бруно Джуст в Нова Зеландия. Плодовете му узряват 5-6 дни преди плодовете на сорта Абот. Те са средно едри, със средна маса 54 г и с размери 68x37x35 мм. По форма са удълженоцилиндрични. Кожицата е кафеникава и по-слабо овласена. Месото е зелено, сладко-кисело, с много добри вкусови качества и приятен аромат. Растенията имат буен растеж и добра родовитост.

Монти

Плодовете му зреят обикновено заедно с плодовете на Абот, имат средна маса 47 г и размери 58x37x35 мм. По форма са цилиндричнозаострени. Плодовата кожица е кафеникава, силно овласена. Месото е сочно, с приятен вкус. Растенията имат умерен растеж, склонни са към претоварване, с добра екологична пластичност.

Хейуърд

Този сорт киви е известен още с името Чико. Новозеландски сорт на селекционера Хейуърд Райт. Плодовете узряват сравнително най-късно, в края на октомври и в първите дни на ноември. Това е най-eдроплодният сорт киви, чиито плодове при нас достигат 75 г и размери 62x45x43 мм, а отделни плодове имат маса до 160 г. По форма са овални. Месото е сочно, сладко-кисело, ароматично и с отлични вкусови качества. Интересът към него е много голям и сега е основният сорт киви, който се разпространява в света. Родовитостта му е по-умерена.

Средната родовитост през петата година от едно дърво от сорта Хейуърд е 35-40 кг, а от сорта Бруно - 65-70 кг, от единични дървета - до 100 кг.

Между мъжките растения също са селекционирани сортове киви, чийто цъфтеж е изобилен и съвпада с цъфтежа на женските растения. Като най-добър е утвърден сортът Матуа. За опрашване на сорта Хейуърд се препоръчва сортът Томури.