Полезна информация за овощните култури.Напояване на ягодите.


Ягодата е влаголюбиво растение, което изразходва големи количества вода през вегетацията за растежа и развитието си и за формиране на добра реколта. Особено големи са изискванията и към почвената влажност преди и след засаждането, по време на залагането на плодните пъпки за следващата година, цъфтежа, формирането и зреенето на плодовете. Ето защо първата поливка на ягодите се извършва чрез дъждуване още преди разстилането на полиетиленовото фолио с 50-60 л/м2 вода, за да се запаси добре почвата с влага. Следващите поливки до прихващането на растенията се извършват почти всеки ден (освен ако има валежи) с 4-6 л/м2 вода. След като растенията се прихванат, необходимо е да се поливат през 1-2 дни в зависимост от сезона. Установено е, че най-добри резултати се получават, когато се ягодите се напоява капково, като се попълва 100% от разхода на вода за определено време. Обикновено всекидневният разход на вода на ягодовото насаждение има променлив характер през отделните фенологични фази от развитието на растенията, като варира от 1,0 до 6,5 л/м2. Стойностите му са най-ниски в началото и в края на вегетацията и най-високи - по време на цъфтежа, зреенето на плодовете и залагането на плодните пъпки за следващата година. След като се установят (макар и приблизително) дневният разход на вода на растенията и дебитът на вода от капкообразувателите на системата за капково напояване, лесно може да се определи поливната норма (количеството вода за една поливка на ягоди).

Кога и как да поливаме ягодите?

При по-сухи години със своевременно поливане на ягодите добивите може да се увеличат 2,5-3 пъти, а дори и повече. Поливките са най-необходими през април, по времето от края на масовия цъфтеж до привършването на беритбите и 2-3 пъти след това през лятото. При продължително засушаване, особено на леки почви, се налага растенията да се полеят още 1-2 пъти през септември и докъм средата на октомври. След зими с недостатъчно есенно-зимни валежи е твърде полезно да се направи влагозапасяващо напояване на ягодите през март. Поливната норма през вегетацията е от 25 до 40-50 л/м2. Където има възможност, най-добре е да се използват дъждовални или капкови устройства за поливане на ягодите. Когато водата е твърде студена (от кладенец), най-добре е да престои няколко часа в специални открити басейни - резервоари или варели, за да се позатопли. При използване на студена вода ягодовите растения може да изпаднат в стресови физиологични смущения, а нерядко заболяват и изсъхват. Ако не е възможно водата да бъде темперирана, налага се да се полива само през хладните часове на деня и нощем. Честите окопавания на ягодите също може да изпълняват до голяма степен ролята на сухи поливки”. Особено необходими са окопаванията след всеки напоителен дъжд (над 20-25 л/м2) и след поливане, защото се разрушават почвените капиляри и по този начин се прекъсва пътят за изпаряването на водата. Покриването (мулчирането) на междуредията също съдейства за запазването на влагата в почвата.