Полезна информация за овощните култури.Запазване на плодове в домашни условия.


Запазване на пресни череши

Най-продължително се запазват череши от типа на хрущялките. Добре се съхраняват сортовете Хеделфингенска, Бигаро Моро, Ламберт, Волско сърце, Бинг и др. И тези сортове череши обаче не може да бъдат запазени, ако времето преди и по време на беритбата е дъждовно. Тогава месестата им част е по-водниста много от тях лесно загниват. Брането на черешите трябва да започне 3-5 дни преди консумативната зрелост, когато плодовете са достигнали пълно развитие и характерния за сорта вкус, и да се извърши бързо, тъй като закъснялата беритба ограничава възможностите за съхраняване. Черешите трябва да се късат с дръжките. Малко количество череши се запазват по-добре в хладилник при температура около 0°С. Поставени в полиетиленови пликчета някои сортове череши може да бъдат запазени 30-60 дни. В прохладни изби (при температура около 10-13°С и относителна влажност около 80%) се запазват около седмица. При по-висока температура съществува опасност от гниене.

Запазване на пресни вишни

Поради по-високото съдържание на киселини вишните са по-трайни от черешите. Изискванията при беритбата са както при черешите. В хладилник много добре се запазват вишни, поставени в полиетиленови торбички.

Сравнително добре се запазват плодовете в щайги, поставени на друго прохладно място. За да се намали изпаряването на водата, щайгите се слагат в полиетиленови пликове или се завиват отвсякъде с пергаментова хартия, като се проветряват всеки ден.

Запазване на пресни ягоди

Ягодите се отнасят към най-трудно съхраняваните плодове По-трайни са плодовете, набрани няколко дни преди консумативната зрелост. Беритбата на ягодите трябва да се извършва рано сутрин. Плодовете се откъсват непременно с дръжките и се нареждат в малки щайги, застлани със сгънат на няколко пласта тензух поставени в тъмно помещение при температура 8-10°С те се запазват 3-4 дни, без да променят вкуса си. По-добре е, ако щайгите се покрият с влажна памучна кърпа, която да не се допира до плодовете. Ягодите се запазват по-добре в хладилник, без да се изваждат от щайгите. По-продължително време може да се запазят замразени в полиетиленови торбички или пластмасови кутии, поставени в камерата за замразяване.

Запазване на пресни малини

По-добре се запазват горските малини. Малините трябва да се оберат един ден преди консумативната им зрелост с плодното легло и с плодната дръжка. Когато се берат рано сутрин, плодовете са по-издръжливи на механични повреди. Те се запазват 1-2 денонощия в тъмно помещение при температура 8-10°С. В хладилник при температура от 0 до 1,5°С може да се запазят до 10 дни, ако са сложени в затворени стъклени буркани. Поставянето на малините в полиетиленова опаковка влошава вкусовите им качества.

Запазване на пресен касис

Узрелите плодове се берат в сухо време. За малък период плодовете на всички сортове касис се запазват добре. Внимателно обрани без разкъсване на отделните плодчета и внимателно поставени в малки щайги при температура 8-10°С те може да се запазят за 8-10 дни. При по-продължителен престой плодовете омекват, кожичката се разкъсва и част от сока изтича.

В хладилник при температура от 0 до 1°С касисът може да се запази повече от 30 дни, ако влажността е 82-90%. По-високата влажност създава условия за появяване на плесен по плодовете. Поставянето на касиса в полиетиленови опаковки не се препоръчва - плодовете бързо се запарват и плесенясват.

Запазване на пресни кайсии

Условията, които трябва да се спазват при брането, транспортирането и съхраняването, в общи линии са както при другите плодове. Оптималната температура на съхраняване е 0-0,5°С.

В малки количества кайсиите може да се запазват за по-дълго време в полиетиленови торбички поради намалената интензивност на дишането в присъствието на въглероден двуокис.

Запазване на пресни праскови

Плодовете на прасковата са нетрайни поради високата интензивност на дишането и поради чувствителността спрямо механични въздействия. Въпреки внимателното бране и транспортиране добре узрелите плодове лесно се набиват. Ако се оберат преди консумативната им зрелост, плодовете не могат да узреят добре и да достигнат типичния си аромат.

Прасковите се берат с плодните дръжки - така по-добре се запазват. Нареждат се в малки щайги в един ред, без да се допират. Всеки плод се увива в хартия или в тензух. Поставени в тъмно помещение при температура 8-10°С, те се запазват за 5-6 дни. В малки количества прасковите се съхраняват по-добре в хладилник. Нареждат се в най-долната му част, но не повече от два реда. Запазват се по-свежи, ако върху поставката, която се намира над тях, се постави влажна, сгъната на няколко слоя кърпа от тензух или от друг памучен плат. След като изсъхне, кърпата се навлажнява повторно. Температурата в хладилника не трябва да спада под 0°С. Така прасковите се запазват повече от 10-12 дни.

Запазване на пресни сливи

Добре се запазват плодове, брани с дръжките няколко дни преди консумативната зрелост, с ненарушен восъчен налеп. Сливите са нежни плодове и лесно се набиват по време на беритба и транспортиране.

При температура 6-7°С зреенето на плодовете почти спира. При температура 0°С сливите от трайните сортове може да бъдат запазени от 3 до 8 седмици. Понякога след съхраняването се налага да доузреят при температура 20-22°С. Сливите се нареждат върху чиста хартия, без да се допират помежду си. Друг начин за запазването им е като се наредят на един ред в щайги върху тънко намазана с топено масло хартия и се оставят през нощта на открито, за да се охладят. Рано сутринта щайгите се внасят на тъмно и хладно в избата и се покриват с друг намаслен лист хартия.

Запазване на пресни ябълки

Много добре се запазват плодовете от по-старите сортове ябълки - Айвания, Карастоянка и Куртовка. За съжаление тези невзискателни от гледна точка на съхраняването сортове не притежават много добри вкусови и естетични качества на широко застъпените Златна превъзходна, Червена превъзходна и Джонатан. Сортовете ябълки със световна известност Грени Смит, Муцу и Уайнсеп при домашни условия може да се съхраняват дори по-продължително време от нашите най-трайни сортове - Айвания и Карастоянка. При подходящи условия и грижи те се запазват до края на март и началото на април.

Оптималната температура за съхраняване на ябълки от различните сортове е от 0 до 4°С. Необходимо е помещението да се проветрява през нощта, а през деня добре да се затваря. Най-правилно ябълките се съхраняват в избено помещение в касетки, наредени една върху друга на височина до 2 м и на 20 см от стената.

Всеки плод може да се увие в чиста хартия. Така се увеличава количеството на въглеродния двуокис, който намалява интензивността на дишането и задържа развитието на микроорганизмите. Освен това плодовете се изолират помежду си и гниенето се предава по-трудно от една ябълка на друга.

Запазване на пресни круши

Крушите имат слаба дихателна активност , което позволява да бъдат запазвани продължително време. Не са малко сортовете, които не узряват на дървото, а след като престоят известно време след беритбата при по-висока температура.

От разпространените в България сортове круши по-подходящи за съхраняване са късно зреещите сортове Пас Красан, Попска, Харденпонтова масловка, Боскова масловка и др.

Съхраняването на круши изисква много грижи. Те се запазват най-дълго при температура от 0 до 1 °С и относителна влажност 85-95%. Колкото по-хладна е есента и по-добре се охлажда помещението през нощта, толкова продължителността на съхраняване е по-голяма. Крушите са предразположени повече, отколкото ябълките към гъбни заболявания. Освен това изпаряването на вода при крушите е по-голямо и често след като престоят 2-3 месеца, кожицата им завяхва. Това се избягва, като се повиши влажността на въздуха.

Плодовете се запазват по-свежи, ако дръжките им предварително се потопят в разтопен, но немного горещ парафин. Потопяването трябва да става бързо. Препоръчва се също всеки плод да се обвие с хартия. Плодовете трябва редовно да се преглеждат. Загнилите се отстраняват, а в случай че отделеният при загниването сок е навлажнил съседните плодове, те трябва да се избършат първо с влажна, а след това със суха кърпа. Ако частично загнилите плодове са много, от тях може да се приготви компот.

Запазване на пресни дюли

Дюлите се нареждат в един ред в дезинфекцирани касетки. При предивременна беритба се понижава качеството на плодовете и се губи от масата им. Рано обраните плодове имат и по-къс период на съхраняване. При късно обраните плодове процентът на заболяване от горчиви ядки се увеличава.

При домашни условия дюлите се запазват наредени на рафтове. Под тях непременно се постила мека материя, за да се избегне набиването им. Дюлите трябва да се съхраняват при малко по-висока температура, отколкото ябълките и крушите (4-8°С) и при относителна влажност на въздуха около 60%. Съхраняването при стайна температура (16-18°С) не се препоръчва, тъй като плодовете завяхват и презряват много бързо. Дюлите се запазват много добре в помещение със северно изложение, в което през първия месец след обирането им лесно може да се поддържа температура около 8°С.