Полезна информация за овощните култури.Запазване на круши.


Продължителното запазване на крушите в свеж вид е сортов белег и зависи от условията на съхраняване. В овощарската практика според сезона на зреене крушовите сортове се разделят на:

Летни - крушите започват да зреят през първите месеци на лятото. Наред с малините, кайсиите, вишните, прасковите и др. те допълват лятното изобилие на пресни плодове. Презряват бързо и се развалят лесно - 2-3 дни след беритбата. Не може да се запазят дори в хладилник. Типични ранозреещи сортове круши са Климентинката, Енисейката, Пловдивска I и др. Есенни - крушите зреят в края на август. Тук спадат предпочитаните сортове Вилямова масловка, Боскова масловка и др. При подходящи условия плодовете на тези сортове круши може да се запазят 90 и повече дни. Зимни - крушите зреят от средата на септември до края на октомври. Типични зимни сортове са Попската круша, Харденпонтовата масловка, Пас Красан и др. Крушите от тези сортове може да се запазят през целия зимен сезон.

На добри резултати по време на съхраняването на крушите може да се разчита само ако се спазват оптималните срокове за беритба. Твърде рано откъснатите круши не узряват. Оставените по-дълго на дървото плодове омекват и лесно се повреждат при брането и транспортирането.

Условията за по-продължителното запазване на крушите са както при ябълките.

Към различните условия на съхраняване крушите от отделните сортове реагират различно. Например крушите от двата най-разпространени в света и у нас сорта Вилямова масловка и Пас Красан изискват своеобразен начин на съхраняване. Вилямовата масловка е бързозреещ сорт и не търпи продължително съхраняване. Обратно, крушите от сорта Пас Красан трябва предварително да престоят при 0°С за не по-малко от 11 седмици, след което доузряват за 10-12 дни при температура 18°С. Поставени веднага след беритбата при температура около 10°С , плодовете не узряват нормално. Практически те не проявяват вкуса си, остават продължително време твърди и дори след три месеца имат специфичен, но не и типичен за крушовите плодове аромат.

За крушите от сорта Вилямова масловка оптималната температура на съхраняване е от 0 до 1°С в продължение на 60 дни. Доузряват при 15°С. Така плодовете развиват най-добре вкуса и аромата, характерни за сорта.

Крушите узряват много бавно, особено ако се държат при ниски температури. Преди да заемат своето място на трапезата, плодовете трябва да бъдат подложени на т.нар. изкуствено зреене в някое отоплявано помещение. Обикновено при стайна температура (18°С) изкуственото зреене на крушите не продължава повече от няколко дни и не изисква много грижи.