Полезна информация за овощните култури.Лекуване на рани по овощните дръвчета.


Раните, получени при резитбата на овощните дръвчета, са входна врата за редица болести. Проникналите в проводящите цеви патогенни бактерии или гъби причиняват ракови образувания и обилно смолотечение, особено при костилковите овощни видове.

Колкото по-дълго време трае зарастването на раната, толкова по-голяма е и опасността от заразяване. Затова се препоръчва резитбата при най-застрашените видове, като кайсия и праскова, да се прави непосредствено преди цъфтежа, а не преди напъпването. По такъв начин откритите рани по-бързо зарастват. Трябва да се избягва ранната резитба, понеже поради липса на сокодвижение раните зарастват бавно и се създават благоприятни условия за зараза.

Особено опасни са раните, получени при резитба с трион, понеже тъканите се разкъсват и зарастването е по-бавно. Затова е много важно отрезите да се заглаждат с овощарско ножче.

Често след студена зима върху южната страна на стъблата на дърветата се появяват цепнатини (слънчев пригор) , причината за които са ниските температури. Ако не се вземат мерки за лекуването им, те се разрастват и се превръщат в рани, където намират храна и убежище различни дърворазрушаващи гъби и корояди, вследствие на което дърветата загиват. Затова цепнатините трябва да се обрежат, докато се стигне до здрава тъкан.

По-големите рани и цепнатини по овощните дървета трябва да се покрият със защитни вещества. Подходяща за тази цел са овощарските замазки. Те осигуряват не само защита срещу водата и въздуха, но съдържат биологично активни вещества и имат фунгицидно действие. По този начин ускоряват заздравяването на раните.