Полезна информация за овощните култури.Резитба на овощните дървета - сложно и отговорно мероприятие.


В промишленото плодопроизводство, а и в личното стопанство резитбата на овощните дървета е средство за бързо въздействие върху хода на протичащите в растителния организъм процеси. Положителните резултати от правилно проведената, както и отрицателните резултати от неправилно извършената резитба на овошките се проявяват бързо, още в същата година, и имат последействие две или три години.

За да не се допускат грешки при провеждането на резитбата, трябва да се има предвид следното:

Пълна яснота при определяне целите на резитбата. В зависимост от възрастовия период и биологичното състояние на дърветата се определят видът и начинът на резитба - за формиране, просветляване, производство, подмладяване, задържане на растежа и др. Познаване на различните видове резитбени операции и силата на тяхното въздействие върху дървото през различните възрастови периоди и фенофази на развитие. Пререждането и съкращаването са основни, а наклоняването, пензирането, напречните и надлъжните нарези, колцуването и др. - помощни резитбени операции. За поддържане на редовно плододаване различните овощни видове и сортове изискват различна резитба. Правилна преценка на биологичното състояние на дърветата непосредствено преди извършването на резитбата. Преценяват се силата на растеж, степента на залагане на плодните пъпки, повредите от ниски зимни температури и др. Добре е в преценката да се включат и проявите на жизнената дейност на дърветата година или две назад - количество реколтирани плодове, растеж, нападение от болести и неприятели по плодовете и листата и др.

Всичко това показва, че резитбата на овощните дървета е мероприятие сложно и отговорно, за извършването на което се изисква добра подготовка и знания.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));