Полезна информация за овощните култури.Беритба на смокинята.


Основната плодова продукция от смокинята се получава от летния плододобив на фигите и от пролетния на каприфигите (женските съцветия се образуват на отделни растения, наречени фиги, а мъжките на други наречени каприфиги). Сроковете на узряването и съответно беритбата на плодовете на смокинята зависят от много фактори. Плодовете от най-ранните сортове смокини в по-топлите южни страни започват да зреят още през юли, а беритбата приключва през август. У нас узряването започва през първата половина на август в Санданско-Петричкия район и във вътрешността на страната и към средата на месеца по Черноморското крайбрежие и продължава до октомври-ноември.

При правилно подбиране на сортовете смокини, от най-ранни до по-късни, зреенето на смокиновите плодове у нас продължава около 3 месеца, като масовата продукция се получава през септември и до средата на октомври. Поради продължителния период на зреене, плодовете от един и същи сорт, в зависимост от метеорологичните и други фактори, се берат многократно - от 5-6 до 8 и повече пъти.

Добре узрелият плод на смокинята е мек , сочен, наподобява торбичка, запълнена с гъст сладък сок. Често от окото на плода изтича капка от прозрачна, гъста медоподобна течност. При разчупване на недозрял, все още неомекнал плод преди образуване на желеобразен сок плодовото месо се разделя лесно на отделните плодчета, които са нишкоподобни, с едно семенце на връхния край. По тези признаци може да се определи биологичната зрелост на плода.

Узрелите смокинови плодове имат нежна кожица и се повреждат лесно при откъсване от клончето, затова брането се извършва много внимателно. В зависимост от насоката на използването, плодовете се събират в различна степен на зрелост. Предназначените за прясна консумация плодове се берат в състояние на пълна зрелост, без показване на млечен сок върху дръжката при откъсването. За преработване в сладко, плодовете се берат обикновенно слабо недозрели, а когато ще се употребяват за сушене - след като започнат да завяхват.

Свежите, добре узрели плодове на смокинята трудно понасят дълъг транспорт и съхраняване, затова трябва да се реализират в деня на беритбата. Плодовете, които имат по-плътна кожица и по-гъсто плодово месо, като Поморийска 24, Кадота, Поморийска 17 и др., могат да се съхраняват до 2-3 дни при обикновени условия, особено ако са слабо повяхнали. Свежите смокинови плодове могат да се съхраняват малко по-дълго време при температура от 0 до 1°С.

Зелените плодове от каприфигите се берат еднократно и понасят добре транспорт. Тъй като обилният млечен сок съдържа фицин, който предизвиква дерматит по човешката кожа като рани от изгаряне, тези плодове се берат е ръкавици (гумени, защото латексовите бързо се повреждат от млечния сок), или пък преди започване на работа ръцете се намазват с вазелин (мазнина), а след приключване на беритбата на смокините се измиват с ракия, спирт или друг подходящ разтворител.