Полезна информация за овощните култури.арония" href="/zemedelie/semena-i-posadachen-material/392-отглеждане-на-арония.html">Арония (Черноплодна рябина).


Ботанически и биологически особености на аронията

Аронията (Аrоniaа melanocarpa) е нова за нашата страна овощна култура , към която се проявява голям интерес от страна на любителите овощари поради много добрите химико-технологични свойства на плодовете и приспособимостта на растенията към екологичните условия.

Аронията расте във вид на храст, който достига височина 2,5-3 м. През първите няколко години храстът е прибран, а с напредване на възрастта става широко разлат. Характерна особеност на аронията е образуването на много нови прирасти от основите на стъблените части и от коренището, което води до силно сгъстяване на храста. С цел отслабване на издънкообразуването трябва да се избягва дълбокото засаждане и загърлянето на растенията, както и оставянето на чепове близо до почвената повърхност при резитба на арония" href="/zemedelie/semena-i-posadachen-material/392-отглеждане-на-арония.html">арония за плододаване. Аронията плододава на клончета, подобни на тези при семковите овощни видове - къси, слаби - и на клончета с наличие на листни и плодни пъпки върху тях. Върху по-възрастните от 4-5 години клонки преобладават късите клончета, които плододават толкова по-малко, колкото по-възрастни са носещите клонки. Плододаването е по-стабилно, когато растението има млади клонки с всички типове плодни клончета, разположени върху тях.

Кореновата система на аронията е плитко разположена - основната част от корените е на дълбочина до 35-40 см. Това позволява да се отглежда арония" href="/zemedelie/semena-i-posadachen-material/392-отглеждане-на-арония.html">арония на участъци със сравнително плитко разположени подпочвени води, където отглеждането на дървесни овощни видове е нежелано.

Аронията започва да плододава през втората година след засаждането, а в пълно плододаване встъпва на 4-тата година. Плодните й пъпки са смесени. Освен цветове (и плодове) от тях се образуват леторасти. Цветовете са двуполови, самооплождащи се, разположени в щитовидни съцветия. В повечето райони на страната цъфтежът започва през втората половина на май. Макар че цветовете имат неприятна миризма, те охотно се посещават от пчелите, поради което образуват много завръзи - над 80-90% спрямо броя на цветовете. Плодовете имат закръглена, понякога леко продълговата форма, с черна, като лакирана, кожица, с восъчен налеп. Средната им маса е 1-1,5 грама. Те зреят от началото на август до към края на второто десетдневие. Узряват доста дружно и могат да се берат 7-10 дни след узряването на първите плодчета. При благоприятни условия на отглеждане от един храст могат да се произведат до 7-8 и повече килограма плодове.

Аронията се размножава чрез семена, като дава доста изравнено поколение, и по някои от вегетативните начини - чрез издънки, дъговидни и хоризонтални отводи и др. Преди засяване семената се стратифицират в продължение на 3,5-4 месеца при температура 0-2°С. Семеначетата нарастват бавно, поради което е желателно те да се засаждат на постоянно място като двегодишни растения.

Изисквания на аронията към орографски, климатични и почвени условия

Аронията не е взискателна към топлината - плодовете й узряват при сума на положителните температури 1500-1600°С. Тя може да се развива и плододава добре до 1200-1500 м надморска височина. Растенията могат да понесат кратковременно повишаване на температурата на въздуха, но при условия на високи летни температури и ниска влажност на въздуха качеството на плодовете се понижава - те са по-малко сочни и придобиват горчиво-тръпчив вкус. През периода на покоя издържа зимни студове до -27, -30°С. Почти не се поврежда от повратни студове. Аронията се отнася към най-светлолюбивите култури, В резултат на засенчване при сгъстяване на храстите или гъсто засаждане продуктивността на растенията намалява значително. В дворните и вилните места растенията от арония не трябва да бъдат засенчени от овощни и декоративни растения, както и от постройки. Аронията е взискателна не само към влагата в почвата, а и към влажността на въздуха. По време на узряването плодовете реагират особено силно на засушаването - те остават дребни и недостатъчно сочни, а добивът намалява. Във връзка с изискванията на аронията към топлината и влажността на почвата и въздуха най-подходящи за нея са по-прохладните и с повече валежи планински и припланински райони. Аронията се развива успешно на свежи, със среден механичен състав почви, сравнително плодородни или наторени с органични торове, умерено до слабо кисели или с неутрална реакция.

Създаване и отглеждане на насаждения от арония

Предпосадъчната подготовка, засаждането на аронията и грижите по отглеждане на арония.html">арония са подобни на тези при храстовидните ягодоплодни овощни видове. Растенията се засаждат на такава дълбочина, на каквато са били при производството на посадъчен материал. Разстоянията на засаждане са 3-4x2,5-3 м.

Резитба на арония

По време на формиране на храста резитбите на аронията са по-умерени, за да не израстват много издънки. Връхната част на новозасадените растения с 6-7 пъпки се изрязва. След това ежегодно се оставят по 4-5 нови издънки, а излишните се премахват. До седмата-осмата година не се премахват плододаващи основни клонки, тъй като се намалява добивът и се образуват голям брой нови издънки. През този период се отстраняват предимно болните, силно сгъстяващите и счупените клонки и се намалява броят на едногодишните издънки. По време на пълното плододаване храстът трябва да има до 30-40 основни клонки с различна възраст. Всяка клонка трябва да е добре осветена, което налага храстът да се просветлява. Резитбата на арониятаза просветляване не бива да се извършва еднократно, тъй като се образуват много на брой прикоренови леторасти и коренови издънки, които отново сгъстяват храста. Това налага просветляването да е постепенно, да се прилага всяка година. При тази резитба на аронията, след като необходимият брой на основните клонки е достигнат, успоредно с премахването на излишни, включително слабо продуктивни, застаряващи клонки с възраст над 6-7 години, на храст се запазват по 5-6 нови жизнени клонки.

Беритба на арония

При беритбата на арония предназначените за преработка плодове се събират без щитчета, а плодовете, които ще се съхраняват по-дълго, се откъсват заедно с щитчетата, като се внимава да не се нараняват клончетата.