Полезна информация за овощните култури.Лятна резитба на овощните дървета.


Лятна резитба на овощните дървета се прилага през вегетационния период. Прореждане на овощните дървета се провежда и през юли и август , така навреме да се оформят скелетните части и да се избегне сгъстяването на короните и тенденцията за влошаване на качеството на плодовете при първите няколко плододавания.

Резитба за просветляване на короните се извършва през целия период на плододаване на овощните дървета. Доброто огряване на всички части в короната е важно условие за нормална фотосинтетична дейност на листата, както и за нормално нарастване и узряване на плодовете и клонките. В добре просветлените корони се намаляват повредите от болести и неприятели и от ниски зимни температури.

Нормалното плододаване на овощните дървета е свързано с поддържането на добър растеж. С напредване на възрастта обаче растежът постоянно отслабва. Посредством подходящи зимни резитби на овощните дървета, изразяващи се в намаляване обема на обрастващата и полускелетната дървесина през периода на пълно плододаване, се създават условия за увеличаване дължината на новите прирасти и образуване на по-едри и по-активни листа, осигуряващи на плодовете по-добро снабдяване с хранителни вещества. Осигуряването на повече хранителни вещества води и до залагането на повече плодни пъпки, необходими за плододаването през следващата година.

При старите овощни дървета се прилага подмладяваща резитба, изразяваща се в по-силно съкращаване на скелетните части на короната и детайлно прореждане и съкращаване на обрастващата дървесина, за да се засили растежът и да се осигури нова жизнена плододаваща дървесина. Така се подобрява плододаването и се удължава животът на дърветата. Необходимостта от специална подмладяваща резитба отпада, ако през периода на пълно плододаване е извършвана редовно подходяща резитба за плододаване.

Същинска лятна резитба на овощните дървета (резитба на зелено)

При същинска лятна резитба на овощните дървета се отстраняват отделни силни леторасти, с оглед просветляване на прекалено гъсти корони. Така се създават условия за по-добро узряване на плодните клончета и за по-добро оцветяване на плодовете, особено във вътрешността на короните. Прилага се предимно при прасковата. През същия период се прилага и съкращаване на връхно разположените силни леторасти, с което се подобрява светлинният режим в короните. То може да се извърши ръчно или механизирано.

Към прореждането се отнася лятната резитбена операция филизене, при която се отстраняват ненужните млади прирасти при формиране на короните на овощните дървета, особено през първата година след засаждането. Филизене се прилага, когато филизите са с дължина до 8-10 см, а при прасковата - до 15-18 см.

Пензирането е лятна резитбена операция, с която чрез прищипване на върховете на нарастващите леторасти се ограничава тяхното удължаване и се предизвиква разклоняването им.

Наклоняване. Прилага се на отделни клони и клонки за отслабване на растежа им както през зимния период, така и през вегетацията, предимно при формиране на палмета. При някои от сортовете благоприятства залагането на плодни пъпки.