Полезна информация за овощните култури.Дрян - Cornus mas L..


Плодовете на дряна (Cornus mas L.), които са богати с витамин С, с лесноусвоими органични киселини и с минерални соли, са използвани от човека още в древността не само за храна, но и като важно лечебно-профилактично средство. Пловоде се консумират в свежо състояние, след като омекнат. От плодовете на дряна се приготвят много вкусни сокове, компоти, сиропи, конфитюри, мармалади, желета , пестили и др.

У нас предимно в домашните дворовете се отглежда като културно растение едроплодният дрян, като наред с плодовете високо се ценят и много добрите му декоративни качества - ранен цъфтеж, добре облистена корона и красиви плодове. Дрянът може да се оформи и като дърво, и като храст. Дървовидните форми са високи до 3-4 м, с красива широко разлата корона, а храстовидните са много колоритни и влизат по-рано в плододаване.

Дрянът е дълголетна култура. У нас може да се отглежда дрян на всички изложения и на най-разнообразни почви, но най-подходящи за него са по-топлите и проветриви места в подножията на планините и възвишенията и по-богатите и свежи почви. Той плододава по-добре при чуждо опрашване, затова е подходящо в дворната градина да има поне два сорта. Ако е засадено само едно дръвче, за да се опраши, е достатъчно, когато цъфти, под него да се поставят разцъфтели клонки от див дрян в кофа вода.

От откритите у нас форми на едроплоден дрян са утвърдени за отглеждане следните сортове дрян:

Шуменски продълговат дрян. Плодовете са много едри, продълговати. Узряват в края на август. Кожицата им е червена до тъмночервена с хубав гланц, а сокът - кървавочервен с приятен аромат. Дърветата са умерено растящи с широко разлата корона.

Панчаревски цилиндричен дрян. Плодовете узряват в края на август - началото на септември. Те са много едри, цилиндрични, яркочервени с хубав гланц и светлочервен сок. Дърветата са умерено растящи с широко разлати корени и увиснали до земята клони.

Казанлъшки крушовиден дрян. Плодовете на този сорт дрян са много едри, крушовидни, червени до тъмночервени с хубав гланц и кървавочервен сок. Узряват в началото на септември. Дърветата са умерено растящи с широко разлата корона.