Полезна информация за овощните култури.Сортове бадеми.


Сортовете на бадема са самобезплодни - необходимо е в близост да се осигури сорт добър опрашител.

Сега в сортовата листа на Република България са включени следните сортове бадем: Ароматичен, Аспарух, Кримски, Марконе, Никитски 584, Никитски 526, Никитски 17-10, Приморски, Старт, Юбилей.

В Регионален център за научно-приложно обслужване са селекционирали сортовете: Привет, Ахелой, Изгрев и Черноморец.

Подходящи за разпространение в България са следните сортове бадеми:

Нонпарел

Плодовете на този сорт бадем узряват обикновено в периода 1-10 септемви. Те са средно едри и асиметрично ланцетовидни. Черупката е светла и хартиено мека. Рандеманът е 60-63%. Ядката е пълна, с гладка и светла кожица. Плодовете се брулят отлично. Добър опрашител е сорт Ароматичен.

Ароматичен

Плодовете узряват обикновено в периода 5-15 септември. Те са едри, широко сърцевидно-ланцетовидни. Черупката е хартиено мека, често разпукната по коремния ръб. Рандеманът на този сорт бадеми е около 55%. Ядката е пълна , с гладка и светла кожица. Плодовете се брулят добре. Добър опрашител е сорт Поморие.

Юбилей

Плодовете узряват обикновено в периода 20-30 септември. Те са едри, закръглени, със за-острен връх. Черупката е белезникава, хартиено мека, често разпукната по коремния шев. Рандеманът достига 64%. Ядката е пълна, с кафява, гладка кожица и отлични вкусови качества. Плодовете се брулят отлично. Добри опрашители са сортовете Приморски и Кримски.

Приморски

Плодовете узряват обикновено в периода 25 септември - 15 октомври. Те са средно едри до едри и овално-ланцетовидни. Черупката е мека и кафява на цвят. Рандеманът е около 55%. Ядката е пълна, с тъмна, слабо грапава кожица. Плодовете се брулят добре. Добри опрашители са сортовете Юбилей и Кримски.

Кримски

Плодовете узряват обикновено в периода 1-15 октомври. Те са средно едри и удължено-елипсовидни. Черупката е полумека и сивокафява. Рандеманът е около 50%. Ядката е набръчкана, със средно грапава, кафява кожица. Плодовете се брулят отлично. Добри опрашители са сортовете: Приморски, Юбилей, Ароматичен.

Никитски 17-10

Плодовете узряват обикновено в периода 15-25 септември. Те са едри до много едри, удължено овално-ланцетовидни с остър връх. Черупката е мека почти бяла. Рандеманът е около 50%. Ядката е пълна, едра със светла, гладка кожица и много вкусна. Плодовете се брулят отлично. Добри опрашители са сортовете: Нонпарел и Ароматичен.

Поморие

Плодовете узряват обикновено в периода 15-25 септември. Те са средно едри ланцетовидни. Черупката е мека и червеникаво-кафява. Рандеманът е около 55%. Ядката е пълна с частично грапава, кафява кожица. Плодовете много добре се брулят. Добри опрашители са сортовете: Ароматичен и Нонпарел.

Аспарух

Плодовете на този сорт бадеми узряват обикновено в периода 10-20 септември. Те са средно едри, със заострено-ланцетовидна форма. Черупката е хартиено мека, белезникаво кафява. Рандеманът достига 65%. Двойните ядки са около 50%. Ядката е почти гладка, със светла кожица. Плодовете се брулят добре. Добри опрашители са сортовете: Нонпарел и Юбилей.