Полезна информация за овощните култури.Какви са мерките за лечение на повредите от гризачи?.


За лечение на повредите от гризачи по овощните дървета, средствата и начините, които се използват, зависят от естеството и размера на повредите. На първо място е необходим общ преглед на овощната градина за установяване на степента на повредите от гризачи, ако има такива. При слаби повреди от гризачи по овошките и на малки участъци е достатъчно повредените петна след грижливо почистване да се намажат с овощарски мехлем или със смес от глина и животинска кръв за стимулиране на зарастването. Намазаните части се обвиват с рогозки или други материали.

Когато повредата е по целия кръг на стъблото, може да се извърши мостово присаждане. За целта се приготвят от същия вид и сорт едногодишни клончета с гладки коси отрези от двата края , които се поставят под здравата кора под и над нанесената рана. Те се разполагат така, че след прихващането и нарастването им впоследствие раната да се покрие почти изцяло. Този метод на присаждане на овошките дава добри резултати, но е извънредно трудоемък и изисква професионална подготовка на присаждача.

Когато повредите от гризачи по младите овощни дръвчета са много сериозни, налага се всички силно огризани дръвчета да се изрежат на чеп, за да се възстанови дървото. От израсналите няколко летораста се оставя най-силният и най-добре разположеният, който става продължител на стъблото.

През последните години нарастват непрекъснато щетите, нанасяни от птици. В летните горещи месеци, когато в поточетата и вадичките в припланинските и равнинните райони почти прекъсва да тече постоянна вода, голяма част от птиците в определени райони се насочват към единичните овощни дървета или към овощни градини, където започват да накълвават единични плодове. За целта е необходимо да се поставят плашила, стари капачки за затваряне на буркани или да се приложат други начини за сплашване на птиците. Друга ефективна предпазна мярка, която се прилага в много страни, е дърветата да се покриват с леки мрежи от полиетилен или други материали, които възпрепятстват нормалния летеж на птиците.