Полезна информация за овощните култури.Сортове круши.


Изискванията при отглеждане на круши към топлината са по-големи, отколкото на ябълката. Крушата е по-малко издръжлив на студовете вид, който в Южна и в по-ниските райони на Северна България се развива по-добро на североизточни и източни изложения, а в по-високите райони (600-700 м) на Северна България - на югоизточни, югозападни и дори на южни изложения.

Най-подходящи за отглеждане на крушата са местата с дълбоки, богати с хранителни вещества песъчливо-глинести почви, но видът успява и на места с канелени, кафяви и сиви горски почви на слабо наклонени склонове и в долната третина на средно наклонени местности.

Трябва да се избягва засаждането на крушата в дворните овощни градини на дръвчета, прaисадени на семкови подложки, тъй като дърветата върху тези подложки образуват големи корони и започват да плододават късно. Те може да се отглеждат само в засушливи райони с осигурено поливане.

Крушови дръвчета, присадени на дюлеви подложки, са по-слабо растящи, образуват по-малки корони и встъпват рано в плододаване.

Крушовите сортове са самобезплодни и за да раждат, трябва да се засаждат фиданки от взаимно опрашващи се сортове.

Най-распространени са следните сортове круши:

Жифардова масловка (Beurré Giffard)

Плодовете са под средно едри, зеленикави с матовочервен до яркочервен руменец откъм огряваната от слънцето страна. Крушите от сорт Жифардова масловка узряват през втората половина на юли. Плодовото месо е дребнозърнесто, сочно, сладко до слабо възкисело, ароматно, с много добро качество. Дърветата растат умерено и имат добра родовитост. Опрашва се от Вилямова масловка, д-р Жюл Гюйо, Класов любимец и Добра Луиза.

Клапов любимец (Clapps favorite)

Узрява през първото десетдневие на август. Плодовете са едри, с къса шийка, зеленикаво-жълти с ярко малиновочервени оцветявания от слънчевата страна. Плодовото месо е сладко-възкисело, слабо ароматно, с много добро качество. Дърветата са умерено растящи, устойчиви на засушаване и на ниски температури. Опрашват се от сортове круши Боскова масловка, Вилямова масловка, Хардиева масловка и Добра Луиза.

Вилямова масловка (Williams)

Вилямова масловка е един от най-желаните сортове круши. Плодовете узряват през втората половина на август. Те са едри, пресечено крушовидни, лимоненожълти. От тях се правят най-хубавите компоти. Плодовото месо е фино, сладко до слабо виненовъзкисело, силно ароматно, с отлично качество. Дърветата са с умерен растеж. Опрашват се от Боскова масловка, Добра Луиза, Жифардова масловка, Клапов любимец, Пас Красан и Хардиева масловка.

Червена Вилямова масловка (Red Williams)

Плодовете узряват през последното десетдневие на август. Те са много едри, приличат на плодовете на Вилямова масловка, но са по-удължени и виненочервени. Плодовото месо е нежно, ароматно и с много добро до отлично качество. Дърветата имат умерен растеж. Опрашва се от сортовете круши, които оплождат Вилямовата масловка.

Хардиева масловка (Hardy)

Плодовете узряват в края на август и началото на септември. Те са над средно едри, тъпо крушовидни, жълто-зелени с бронзова ръждавина. Плодовото месо е сладко с винен привкус, ароматно, с отлично качество. Дървото има силен растеж и тясна, прибрана корона. Опрашва се от Боскова масловка, Добра Луиза, д-р Жюл Гюйо, Жифардова масловка, Клапов любимец и Пас Красан.

Боскова масловка (Beurre Bosc)

Плодовете на този сорт круши са едри до много едри, бутилковидни, бакъренобронзови с ръждиви точки. Узряват през втората половина на септември и са сладки, силно ароматни, с много добро до отлично качество. Дърветата имат умерен растеж. Опрашват се от Вилямова масловка, Добра Луиза, д-р Жюл Гюйо , Жифардова масловка, Клапов любимец и Пас Красан.

Попска (Curé)

Плодовете на този сорт круши са едри до много едри, продълговато крушовидни, зеленикавожълти. Узряват в края на септември - началото на октомври. Плодовото месо е сладко, малко хрупкаво, слабо до средно ароматно, с добро качество. Дърветата имат силен растеж и са много родовити. Опрашват се от Жифардова и Вилямова масловка.

Пас Красан (Passe Crassane)

Плодовете на този сорт круши са едри до много едри, кълбовидни, зеленикавожълти с оранжев оттенък и ръждавини. Плодовото месо е сладко до възкисело, ароматно, с отлично качество. Узрява през първото десетдневие на октомври. Дърветата имат умерен растеж. Пас Красан се опрашва от Боскова масловка, д-р Жюл Гюйо и Харденпонтова масловка.

Доктор Жюл Гюйо (D-r Jil Guio)

Плодовете на сорт круши Доктор Жюл Гюйо са едри до много едри, крушовидни до конусовидни, жълто-зелени, понякога със слаб руменец. Узряват през първата половина на август. Плодовото месо е умерено сладко, слабо възкисело, слабо ароматно, с много добро качество. Дърветата са със слаб растеж. Опрашват се от Боскова масловка, Вилямова масловка, Добра Луиза, Клапов любимец , Пас Красан.

Добра Луиза (Gute Luise)

Плодовете на сорта круши Добра Луиза са средно едри, но в години с по-слабо плодородие стават едри. Формата им е правилна, продълговата, яйцевидно-крушовидна. Кожицата е тънка, нежна, лъскава, осеяна с много сиви точици. При пълна зрялост добива лимонено-жълт цвят с леко и красиво зачервяване откъм слънчевата страна.

Плодовото месо е бяло, меко, много сочно, топящо се, с приятен сладък и малко виненокисел вкус. Вкусовите качества, общо взето, са много добри. Плодовете зреят в края на август и началото на септември, но могат да се съхраняват и до октомври. Издържат добре на транспорт.

Дървото расте доста буйно. Образува широка и много рядка пирамидална корона. Започва да дава плодове рано и редовно.

Сортът круши Добра Луиза е добър опрашвач.