Полезна информация за овощните култури.Сортове ябълки.


Ябълката е най-богатият на сортове овощен вид. Смята се, че в света има над 10,000 сортове ябълки. В практиката сортовете ябълкисе различават по вкуса на плодовете, по оцветяването на плодовата кожица и по времето на узряването.

Според вкуса си сортовете ябълкисе делят на две големи групи - сортове със сладко плодово месо и такива с кисело плодово месо.

Според оцветяването на плодовата кожица сортовете ябълкибиват жълти и червени. Към жълтите спадат всички сортове, които в лагерна зрялост имат жълто или зелено оцветена кожица. Към червените спадат всички, които са с червено оцветена плодова кожица, независимо от това, дали червеният цвят покрива целия плод или е само на петна, на ивици или на пламъци.

Виста бела (Vista Bella)

Виста бела е един от най-ранозреещите сортове ябълки. Плодовете са средно едри до едри със средна маса 145 г. Узряват в по-продължителен срок през първото десетдневие на юли и трябва да се берат на 2-3 ръце.

Дървото има силен растеж, а короната е широкопирамидална, умерено гъста и със здрави скелетни клони. Плододава предимно на къси клонки. Цъфти средно рано и е добър прашител за сортовете ябълки Прима, Джърсимак и др. Виста бела се опрашва от сортовете ябълки Айдъред, Джърсимак, Молиз делишес, Либърти и Червена превъзходна. Родовитостта е добра и редовна. Чувствителен е към струпясване и брашнеста мана. Сортът ябълки Виста бела добре се приспособява към условията на месторастене.

Със своя привлекателен външен вид, ранния срок на узряване този сорт заслужава да се отглежда във всеки двор или овощна градина.

Примруж (Primruzh)

Плодовете на сорта ябълки Примруж са средно едри (130-140 г) с кръглоконусовидна до плоскокръгла, доста правилна форма. Узряват от втората половина до края на август.

Дървото в млада възраст е умеренорастящо, а след встъпване в плододаване растежът значително отслабва. Това налага да се прилага комплекс от агротехнически практики за засилване на растежа. Сортът Примруж има средно късен срок на цъфтеж - цъфти малко преди Златна превъзходна. Добри опрашители за сорта ябълки Примруж са Грени Смит, вариететите на Червена и Златна превъзходна. Той самият е добър опрашител. Встъпва рано в плододаване. Родовитостта му е умерена до добра, без ясно изразена алтернативност в плододаването. Примруж е чувствителен към брашнеста мана, а към струпясванепо ябълката - до средно устойчив.

Като ранозрял сорт той трябва да заеме достойно място в групата на ранните сортове.

Молиз делишес (Mollie's Delicious)

През първите 15-20 дни на август на пазара се появяват много едрите и красиви плодове на ябълковия сорт Молиз делишес. Тяхната средна маса е 240 г.

Плодовете на сорта ябълки Молиз делишес са много едри, пресеченоконични, слабо пристиснати, в повечето случаи несиметрични.

Дървото е силнорастящо и се облагородява върху клоновите подложки М9 и ММ106, поради което се нуждае от редовно поливане. Диференцира плодни пъпки и върху едногодишна дървесина. Плододава ежегодно и обилно. Сортът Молиз делишес е добър опрашител за Виста бела, Прима, Старкримсон, Купър 4, Белголден и много други. Опрашва се от сотровете ябълки Грени Смит, Златна превъзходна и Старкримсон. Средно чувствителен е към струпясване и брашнеста мана.

В зависимост от подложката условията на отглеждане и грижите сортът Молиз делишес започва да плододава на 2-рата - 4-тата година след засаждането.

Ценен е както за любителите овощари, така и за промишлено отглеждане.

Прима (Prima)

Този сорт ябълки е първият признат като генетично устойчив на болестта струпясване.

Плодовете сорта ябълки Прима узряват около 20-25 август. Плодовете са едри (със средна маса 200 г), кълбовидноконични до кълбовидноплоски, често несиметрични.

Дървото е силнорастящо. Короната е кълбовидна до разлата и умерено гъста. Сортът Прима плододава на две- и тригодишна дървесина. Добър опрашител е, много родовит и скороплоден. На подложка М 9 започва да плододава две години след засаждането. Устойчив е на струпясване и много слабо чувствителен към брашнеста мана. Негови опрашители са сортовете ябълки Виста бела, Молиз делишес. Има добра студоустойчивост.

Сортът ябълки Прима се отглежда с много малко разходи за фунгициди и наред с другите си добри качества това го прави конкурентноспособен на пазара.

Джонатан (Jonathan) и вариететите му

Плодовете сорта ябълки Джонатан са средно едри, с маса 140 г и придобиват беритбена зрелост през първото десетдневие на септември. Консумативната зрелост настъпва през ноември и плодовете понасят добре транспорт.

Дървото има умерен растеж и достига средни размери. Короната е кълбовидна или разлата и доста гъста. Силно чувствителен е към брашнеста мана, а към струпясване - средно. Сортът Джонатан е чувствителен и към бактериен пригор, но има добра студоустойчивост. Предпочита по-топъл климат, по-леки, плодородни и с достатъчно хумус почви.

За опазване от брашнеста мана се извършват 12-16 пръскания, силна резитба на заразените връхчета и клонки и осигуряване на условия за силен годишен прираст.

Независимо от някои недостатъци заради оригиналния вкус на плодовете и другите му добри качества сортът Джонатан заслужава да се отглежда в промишлени градини и от любители.

Червена превъзходна (Red.Del.Redkan) и вариететите й Старкримсон (Starkrimson) и Купър 4 (Kupar 4)

Групата Червена превъзходна включва голям брой сортове и мутации със своите характерни особености: Старкримсон, Купър 4 и др.

Общото за тези сортове ябълки и мутации е, че плодовете са едри, със средна маса около 165 до 190 г, с 5 добре очертани към връхната страна ребра. Узряват около средата на септември.

Старкримсон има равномерно оцветяване в интензивно тъмночервен цвят по цялата повърхност.

Купър 4 е по-едър и покрит с интензивночервена окраска. Освен това е най-слабо растящият от групата на спъровите форми.

Опрашители им са сортовете ябълки Златна превъзходна, Айвания, Грени Смит, Карастоянка, Молиз делишес, Озарк голд и др. Изискват по-топли райони и по-плодородни почви, защото зимните студове и повратните пролетни мразове могат да повредят цветните пъпки. Дърветата са слаборастящи и с прибрана метловидна корона. Чувствителни са към струпясване и слабо към брашнеста мана. Плододават предимно на къси плодни клонки, т.е. върху 2- и 3-годишна дървесина.

Подходящи са за интензивни ябълкови градини със 130-160 дръвчета в декар, но имат място и в дворните и вилните градини.

Либърти (Liberty)

Плодовете на сорта ябълки Либърти са средно едри, конични до закръгленоконични с асиметрични половинки. Беритбената зрелост настъпва около средата на септември.

Дървото има умерен до силен растеж. Плододава предимно на едногодишна и двегодишна дървесина. Сортът Либърти е високо родовит.

Сортът Либърти е генетично устойчив на струпясване и слабо чувствителен към брашнеста мана.

Препоръчва се за по-високи и по-прохладни месторастения, тъй като високите температури през август предизвикват предивременно узряване на плодовете. Такива плодове не развиват оптимални вкусови качества, а и съхраняемостта им се влошава.

Златна превъзходна (Golden Delicious) и вариететите й Белголден и др.

Плодовете сорта ябълки Златна превъзходна са едри до много едри (със средна маса от 140 до 200 г). По форма те се различават незначително - продълговатоконични с характерна тънка и много дълга дръжка. Белголден се отличава със слабо изразени ръбове към чашката и с руменец от слънчевата страна

Дръвчетата отначало имат умерен до силен растеж, а след това умерен. Дават добри резултати на вегетативните клонови подложки ММ106, М9, М26 и др. Добри опрашители са и се опрашват от Червена превъзходна и вариететите й, Грени Смит, Мелроуз и др.

Джонаголд (Jonagold)

Джонаголд има едри плодове, с кръглоконусовидна форма, които са леко ребристи. Плодовете зреят към края на септември.

Дървото има умерен до силен растеж и формира закръглена, умерено гъста корона. Сортът Джонаголд е лош опрашител. Добре се опрашва от групата на Червена превъзходна.

Сортът ябълки Джонаголд встъпва рано в плододаване и има добра и редовна родовитост. Проявява чувствителност към брашнеста мана и струпясване.

Мелроуз (Melrose)

Плодовете от сорта ябълки Мелроуз са много едри (със средна маса 215 г) и по форма са плоскозакръглени. Зреят в края на септември.

Дървото е умерено- до силнорастящо. Най-добри подложки за присаждане са М9 и ММ106. Короната в млада възраст е широка и обратнопирамидална, а по-късно кълбовидна, умерено гъста. Скелетните клони излизат под остър ъгъл. Те добре се разклоняват, но често се получава оголване. Сортът Мелроуз е добър опрашител за Глостер 69, Смути, Белголден, Муцу, Грени Смит и др. Опрашва се добре от сортовете ябълки Златна пармена, групата на Златна превъзходна, Грени Смит. Интерстерилен е (не се опрашва) с групата Червена превъзходна. Присаден на вегетативната клонова подложка М9, плододава на третата година след засаждането. Родовитостта е много добра, но може да премине в алтернативна. Слабо чувствителен е към струпясване и средно чувствителен към брашнеста мана.

Муцу - Криспин (Mutsu)

Плодовете сорта Муцу са много едри, със средна маса 270 г, кълбовидноконусовидни, слабо асиметрични, пресечени откъм дръжката и в повечето случаи имат слабо очертаващи се ребра.

Консумативната зрелост настъпва в края на ноември - началото на декември. Запазва се до края на януари, а при по-добри условия и до началото на март.

Дървото е силнорастящо. Короната е средно гъста с обратнояйцевидна форма. Преобладават късите плодни клонки. Листата са големи. Сортът Муцу е чувствителен към брашнеста мана и към струпясване. Сортът Муцу е триплоиден, т.е. лош опрашител, но се опрашва добре от сортовете ябълки Грени Смит, Мелроуз и от групата на Червена превъзходна.

Като атрактивен едроплоден сорт е подходящ както за промишлено отглеждане, така и за дворните и вилните места.

Чадел (Chadel)

Плодовете са едри. Кожицата е жълто-червено оцветена. Плодовото месо е със сладко-кисел вкус. Беритбената зрелост настъпва в края на септември. Имат добра съхраняемост - до февруари - март.

Шарден (Charden)

Плодовете сорта Шарден са едри до много едри (180-200 г) и имат кълбовидна до закръгленоконусовидна форма.

Дървото има силен растеж и образува кълбовидна и умерено гъста корона. Цъфтежът е средно късен. Сортът Шарден е триплоиден, т. е. лош опрашител. Подходящи опрашители за него са вариететите на сортовете ябълки Червена превъзходна, Прима и Грени Смит. С вариететите на Златна превъзходна образува интерстерилна група - т.е. те са несъвместимо опрашващи се. Има добра и редовна родовитост. По-слабо чувствителен е към брашнеста мана и струпясване, отколкото Златна превъзходна.

Фуджи (Fuji)

Плодовете на сорта ябълки Фуджи са средно едри до едри, със сплеснатокълбовидна до кълбовидноконична форма, често наведени, с несиметрични половинки, но добре изравнени по едрина.

Дървото е силнорастящо и образува широкопирамидална до закръглена гъста корона. Има добра пробудимост на пъпките. Плододава предимно на къси плодни клонки върху две- и тригодишна дървесина. Сортът Фуджи е добър опрашител. Подходящи опрашители за него са сортовете ябълки Грени Смит, Джонатан и Златна превъзходна. Облагороден на вегетативна подложка ММ106, започва да плододава на третата година след засаждането, а на семенни подложки - на петата година. Чувствителен е към струпясване и слабо чувствителен към брашнеста мана.

Грени Смит (Granny Smith)

Плодове на сорта Грени Смит са едри до много едри, с маса 180-200 г и имат закръгленоконусовидна до плоскокръгла правилна форма. Беритбената зрелост на плодовете настъпва през втората половина на октомври.

Дървото е силнорастящо, със сравнително голяма заоблена корона с оголващи се в основата клони. Сортът Грени Смит се опрашва добре от сортовете ябълки Молиз делишес, вариететите на Червена и Златна превъзходна, Мелроуз и Айвания. Встъпва рано в плододаване и е умерено родовит, но плододава ежегодно. Студоустойчивостта му е добра. Към струпясване сортът Грени Смит е слабо чувствителен, а към брашнеста мана - средно. Изисква по-топли месторастения с осигурено напояване, с продължителна и топла есен.

Купър 4 (Cooper Sel. 4)

Купър 4 е мутация на Уелспър делишес, открита от К. Купър в щата Вашингтон - САЩ. У нас е внесен през 1976 г. През последните години е познат под името Руби спър (Ruby Spur).

Дървото е слабо растящо, от тип спър, с прибрана метловидна корона. Пробудимостта на пъпките е много добра. Плододава предимно на къси плодни клонки (тип спър). Цъфти средно късно - заедно със сорта Червена превъзходна. Сортът Купър 4 е добър опрашител. Негови опрашители са Айвания, Карастоянка, Грени Смит, Златна превъзходна, Примруж, Блъшинг голден, Златна пармена, Молиз делишес, Озарк голд. С Червена превъзходна и мутантите и, както и с Мелроуз образува интерстерилна група. Чувствителен е на струпясване и слабо чувствителен - на брашнеста мана. Върху една и съща подложка дървото на Купър 4 е по-ниско от дървото на Старкримсон, а обемът на короната - по-малък. Купър 4 е най-слабо растящият сорт ябълки от типа спър, познат у нас. Както и другите спърови форми, дървото е склонно към алтернативно плододаване след претоварване.

Плодовете придобиват беритбена зрелост през втората десетдневка на септември. Те са средно едри до едри. С напредване на възрастта и при по-голямо натоварване издребняват. По форма са кълбовидно-конични до удълженоконични, с характерните пет ръба откъм чашката. Кожицата е гладка, слабо мазна, светлозелена до жълто-зелена, покрита почти изцяло с размит интензивночервен цвят. Месото е белезникаво до кремаво, умерено плътно, фино, сочно, сладко, слабо кисело, ароматично, с много добро качество. Плодовете понасят добре транспорт и манипулация. При обикновени условия се съхраняват около три, а в хладилни - 5-6 месеца. При ранна беритба се появява запарване на кожицата, а при закъсняла беритба брашнестата консистен-ция настъпва по-бързо.

Златна резистентна (Golden resistante)

Смята се, че Златна резистентна е семеначе на Златна превъзходна. У нас е внесен през 1966 г. от Швейцария.

Дървото има силен растеж в млада възраст, а след това - умерен, но малко по-силен от растежа на Златна превъзходна

Короната е широкопирамидална до кълбовидна, умерено гъста. Характерен отличителен белег са остро напилените листа и големите (широки) прилистници. Пробудимостта на пъпките е добра. Цъфтежът е средно късен. Сортът Златна резистентна е добър опрашител. Родовитостта е много добра и редовна. Устойчивостта на струпясване е значителна, а чувствителността на брашнеста мана - средна.

Плодовете придобиват беритбена зрелост към средата на септември, около една седмица преди сорта ябълки Златна превъзходна. Те са средно едри до едри, кълбовидно-конични до удълженоконични, често с несиметрични половинки и слабо очертаващи се ръбове откъм чашечната страна, преминаващи в чашечната ямичка. Кожицата е средно дебела, гладка, мазна, жълто-зеленикава при беритбената зрелост и златистожълта при консумативна, устойчива на ръждивост, с многобройни светлокафяви точки със зеленикав ореол. Месото е жълтеникаво, хрупкаво, нежно, сочно, сладко, възкисело, ароматично, с много добро качество. Издръжливостта на плодовете на транспорт и манипулация е по-слаба, отколкото на Златна превъзходна. По-малка е и съхраняемата им способност. Към края на съхраняването месото придобива брашнеста консистенция.

Белголден (Belgolden)

Белголден представлява мутация на Златна превъзходна, открита в Ажан - Югозападна Франция, и разпространяван от разсадника на Ж. Делбар. У нас е внесен през 1976 г. В Западна Европа е известен и под наименованието Голденшийн (Goldensheen).

Дървото е умерено растящо. Различава се от Златна превъзходна само по цъфтежа, който започва обикновено по-късно, и по чувствителността на брашнестата мана, която е малко по-голяма.

Плодовете на Белголден придобиват беритбена зрелост през третото десетдневие на септември - едновременно или малко след Златна превъзходна. Те са кълбовидно-конични до удълженоконични, със слабо изразени ръбове към чашката. Кожицата е гладка, лъскава, леко мазна, често със слаб руменец откъм огряната от слънцето страна. За разлика от Златна превъзходна, кожицата на Белголден е по-зелена и с много добра устойчивост на ръждивост. По вкус плодовете приличат на Златна превъзходна, а по форма и оцветяване - на Блъшинг голден. Понасят транспорт и манипулация много по-добре от плодовете на Златна превъзходна. Съхраняемата способност на плодовете е по-добра, набръчква-нето на кожицата - по-слабо.

Голдспър (Goldspur)

Голдспър представлява мутация на Златна превъзходна от тип спър, открита от Г. Овил в щата Вашингтон - САЩ, през 1960 г. Освен като Голдспър, този сорт ябълки е известен и със синонимите Овил спър (Auvil Spur), Съндейл (Sundale). Голден Овил спър (Golden Auvil Spur) и др.

Дървото е слабо растящо, с компактна корона, което позволява по-гъсто засаждане. Растежната сила е по-малка, отколкото на Йелоуспър. В практиката на много места сортът Голдспър е разпространен под името Йелоуспър. Листата на спъровите форми са по-тъмнозелени, отколкото на майчиния сорт. Времето на цъфтеж и опрашителите са както на Златна превъзходна. Склонността към алтернативно плододаване е по-голяма в сравнение с изходния сорт ябълки. От брашнеста мана се напада малко по-слабо.

Плодовете на Голдспър придобиват беритбена зрелост през третата десетдневка на септември, както на Златна превъзходна. В общи линии дръжката на плода е по-къса, по форма плодовете са по-закръглени, отколкото на майчиния сорт. Чувствителността им на ръждивост е по-голяма. Останалите характеристики на този сорт ябълки са както при Златна превъзходна.