Полезна информация за овощните култури.Възстановяване на пострадали и несполучливи овощни насаждения.


Възстановяване на несполучливи или пострадали овощни насаждения се налага да бъде извършено, когато поради различни причини има нанесени чувствителни повреди на овощните дървета.

Много са причините, които могат да нанесат големи повреди на овощните дървета:

силните студове причиняват измръзване на овошките, особено при кайсиите и прасковите; големите суши причиняват изсъхване на много дървета или голям брой клони; животните и някои вредители също могат да нанесат големи повреди; не са редки случаите, когато се изпочупват голям брой клони поради прекомерна родовитост или снеговалежи преди опадане на листата; може да има и неприхващане на новозасадени дръвчета или условията да се окажат неблагоприятни за някои от засадените овощни сортове и пр.

Възстановяването на овощните насаждения обхваща следните мероприятия:

засаждане на нови дръвчета на мястото на напълно загиналите; специална резитба за възстановяване на короната при силно пострадала част от клоните; присаждане на дръвчета.

Подсаждане на овощните дръвчета

Всички напълно изсъхнали овощни дървета или повредени до такава степен, че е невъзможно да се възобновят, трябва да бъдат изкоренени и отстранени от овощната градина. При изкореняването овощното дърво трябва да се извади заедно с част от корените, като се изкопава трап, не по-малък от 1.5 м в диаметър.

При подсаждането на нови дръвчета на мястото на загиналите трябва да се прецени дали ще е по-изгодно новозасажданото дърво да бъде от същия вид и сорт или да бъде от друг вид и сорт. Например ако в едно старо ябълково насаждение, което няма да живее дълго, има изсъхнали дървета от късно встъпващи в плододаване сортове, на тяхно място трябва да засадим по-бързо встъпващи в плододаване сортове, тъй като има указания общо насаждението да не живее дълго. В стари насаждения, където загиналите дървета са 50-60%, а много от останалите са значително засъхнали, за предпочитане е засаждането на младите дръвчета да се извърши в междуредията на старите по нов план. Така до встъпване на младите дървета в пълно плододаване старите ще изсъхнат напълно и ще бъдат премахнати. Така ще имаме изцяло подновено насаждение.

Когато се установи, че в дадено насаждение има несполучливо подбрани овощни видове или сортове, които загиват поради неблагоприятни за тях условия, те трябва да се заменят с други овощни сортове, които виреят в дадения район и от които със сигурност може да се очаква добър растеж и добро плододаване. Заменянето става или чрез преприсаждане , когато последното е възможно, или чрез засаждане на подходящи овощни видове и сортове.

Резитба на овощните дървета

Много са причините, поради които по-голяма или по-малка част от клоните на овощните дървета могат да бъдат повредени. В такива случаи се прибягва до специална резитба, която се извършва в зависимост от характера и степента на повредите.

Младите овощни дръвчета, които са изгубили почти цялата корона или по-голямата част от скелетните клони, могат да бъдат рязани така, че да се премахне повредената корона заедно с част от ствола, а след това от покаралите леторасти от питомната част на ствола да се избере един, който да продължи ствола и на желаната височина да се формира нова корона. При силно измръзване на върховете, при изсъхването им поради различни причини, както и при изпочупване на голяма част от тях поради голям плодов товар и липса на подпори, необходимо е да се извърши резитба, подобна на тази за подмладяване, като се реже до здраво, а за някои клони - и повече, с оглед при възстановяването да се получи и добро оформяване на короната. След първата основна резитба на дръвчетата трябва да има още няколко резитби за дооформяване на короната.

Резитбата на овошките трябва да се извърши след зимните студове, но преди да е започнало сокодвижението и набъбването на пъпките. Тя трябва да бъде добре съобразена с разположението на повредените и здравите части, с общото състояние на дървото и с видовите и сортовите му особености.

Присаждане на овощните дървета

Млади дървета, които имат здрава коренова система и повредена корона и част от стъблото, могат да бъдат присадени на здравата част по някой от начините за присаждане на калем. Добре развитата коренова система осигурява бързо израстване на присадника и по-скорошното му встъпване в плододаване. През първите години присадникът расте бързо, но дървесината му не е достатъчно здрава и се изкривява от силните ветрове; освен това в началото спойката не е достатъчно здрава и присадникът може да бъде откъртен, затова трябва да се постави здрав кол и да се привърже за него.