Полезна информация за овощните култури.Подготовка на овощните дръвчета за засаждане.


Преди засаждането се прави старателен преглед на посадъчния материал и всички овощни дръвчета, които имат сериозни недостатъци, се бракуват, щом като от тях не може да се очаква добро развитие.

Корените на овощните дръвчета са много чувствителни към засъхване. Установено е на практика, че ако преди засаждането,корените са били позасъхнали дръвчетата се прихващат по-малко и растат по-слабо. Ако корените са засъхнали, потапят се във вода 1-2 денонощия или се заравят и се поливат изобилно и така престояват, докато се освежат напълно. Когато корените са запазени напълно свежи, необходимо е само да се заровят с влажна пръст след разтоварването на дръвчетата на мястото, предназначено за засаждане. Край заровените овощни дръвчета в подходящ съд се прави каша от 1 част пресен говеждитор и 3 части глина, разредена с вода. Чрез потапяне в такава каша кореновата система на дръвчетата се предпазва по-добре от засъхване и се улеснява калусирането и прихващането. Освен това корените на овощните дръвчета въобще не трябва да се излагат продължително време на въздух и слънце незаровени край дупките.

Преди засаждането кореновата система се преглежда внимателно и се извършва резитба на корените. Всички болни и повредени по дължината си корени се режат до здраво, а на останалите здрави по цялата си дължина корени се опресняват направените по краищата рани при ваденето. Опресняването на раните се състои в изрязване до жива част наранените и засъхнали краища на корените. Ако част от краищата на корените са започнали да зарастват (калусират), по изключение такива калусирани рани не се опресняват , ако са запазени от засъхване. Както всяка резитба, и резитбата на корените трябва да се извърши с остър инструмент, за да се получат гладки отрези, които по лесно зарастват. Самите отрези трябва да се правят така, че да са обърнати към земята и да са по възможност по-малки, за да зараснат по-лесно.

Някои неопитни овощари режат късо дебели и здрави корени. Други извършват резитбата на корените доста време преди засаждането на дръвчетата и направените рани засъхват. И едното, и другото е неправилно. На дръвчетата трябва да се запазят колкото е възможно повече и по-дълги корени, на които да се направят гладки отрези непосредствено преди засаждането. Когато ще има потапяне на корените в каша от глина и пресен говеждитор, резитбата на корените се извършва непосредствено преди потапянето, след което се извършва засаждането, преди да е засъхнала полепналата по корените каша.