Полезна информация за овощните култури.Съхраняване на плодовете.


Узряващите през пролетта и първата половина на лятото овощни плодове имат слаба съхраняема способност. Високата температура и ниската влажност на въздуха ускоряват протичащите в тях дозревателни процеси. При стайна температура летните ябълкови и крушови сортове се съхраняват около една седмица, а сортовете на черешата, вишнята , , сливата, прасковата и кайсията - едва 2-3 дни. По-добре е те да се държат в избени помещения, където температурата е по-ниска, а влажността на въздуха - по-висока, което допринася за по-продължителното им съхраняване. При хладилни условия навреме обраните плодове на летните, сортове може да се запазят 2-3 седмици. Ако съхраняването се извършва в домашни хладилници, желателно е те да се поставят в полиетиленови торби за намаляване на изсушаването.

Плодовете на есенните и на зимните ябълкови и крушови сортове, както и на дюлята, имат по-добра съхраняемост. Предназначените за съхраняване плодове трябва да се берат в най-подходящия срок и да се поставят в помещенията за съхраняване още на следващата сутрин, след като са престояли една нощ на открито за охлаждане.

Най-подходящи за съхраняване на плодовете от ябълки, круши и дюли при домашни условия са помещенията с температура от 0 до12°С и относителна влажност на въздуха 75-90%. Използват се избени помещения и стаи със северно изложение. Важно условие за нормалното съхраняване е помещенията да се проветряват добре, особено когато са много влажни (стените им се потят). При недостатъчна влажност на въздуха в помещенията се поставят широки съдове с вода или се намокря подовата настилка.

Помещенията и касетките, в които ще се съхраняват плодовете, се обеззаразяват с 2-3%-ов бордолезов разтвор. Плодовете се нареждат внимателно в касетките, след което те се подреждат така, че да са на около 30 см от стените на помещението и не по-високо от 50 см до тавана. Температурният режим в помещенията се регулира като през есенните месеци прозорците се отварят през нощта и се затварят през деня, а през зимните месеци се постъпва обратно, за да не замръзнат плодовете. Периодично се извършва преглед на плодовете, като загнилите се отстраняват.

При възможност да се осигури по-ниска температура, ябълковите плодове може да се съхраняват в пластмасови торби от тънко фолио. Така те остават продължително време свежи. В пластмасовите торби се поставят съвсем здрави плодове, брани в оптималния срок.

Вместо в избени помещения плодовете може да се съхраняват на балкони със северно изложение. Те се нареждат в касетки и се изнасят на балконите, когато температурата на въздуха през нощта е под 10°С, а през деня не е много топло. За намаляване на транспирацията на плодовете и на колебанията в температурата, касетките се покриват с полиетиленово фолио и някаква лека завивка. При опасност от замръзване на плодовете, покриването се извършва с по-дебела покривка от всички страни на касетките. Добре е при понижаване на температурата на въздуха под -4°С плодовете да се внесат в избено помещение, докато преминат студовете.