Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на захарна метла.


Основно предимство на захарната метла (захарно сорго) е голямата й сухоустоичивост и висока продуктивност. Стъблата й са сочни и съдържат 16-18% захари, които не кристализират.

Добивите от декар се движат между 4 и 6 тона, но може да достигнат 10 тона зелена маса от декар при добри грижи и благоприятни условия на отглеждане на захарна метла.

Зелената маса от захарната метла е отлична суровина за направа на силаж и се приема охотно от животните. Качеството на силажа е по-високо, когато захарната метла се отглежда смесено с царевица при съотношение 30% метла и 70% царевица.

Изборът на предшественик, обработката на почвата и срокът на сеитба са както при метлата (соргото за зърно). Захарната метла се засява в междуредия от 50 см или на 12-15 см със сеитбена норма 2-2,5 кг на декар. Когато се отглежда за семена , междуредовите разстояния са 70 см и посевната норма 0,8-1 кг на декар.

Прибирането на силажната маса се извършва когато зърната са в прехода от млечна към восъчна зрелост. Тогава сухото вещество и захарното съдържание на стъблата и листата са най-високи. След прибиране на първия подраст, растенията на захарната метла отрасват и развиват богата листна маса, която се оползотворява като паша на животните.

Захарната метла съдържа в свежата си надземна биомаса вещевото дурин, което може да причини натравяне, когато приемат прекалено голямо количество от този фураж. В сеното и силажа дуринът се разгражда.