Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 3  по

растителна защита, издаден от БАБХ гр.Пловдив, 17 април 2015 г.

ТРАЙНИ   НАСАЖДЕНИЯ

Вредители по семковите култури 

цъфнали ябълки

Валежите провокират появата на струпясване

Струпясване по  ябълката /Venturia inaequalis/. Фенологично   развитие: в  зависимост  от  сортовия  състав фенологичното развитие на ябълките е от масово ”червени цветни пъпки-бутонизация” до “начало  на  цъфтеж“-при ранни  сортове. Агрометеорологичните условия бяха благоприятни за  ускорено развитие при  всички земеделски култури.  Високите температури в отделни дни 22-25ºС бяха  предпоставка за бързо активизиране на  фенологичното развитие в трайните насаждения. Падналите валежи през първата десетдневка на месец април /05-06.04/ за преобладаващите агроекологични райони (АЕР) са  в количества, които създадоха условия за гърмеж  на аскоспори в природна среда и протичане на инкубационен период със слаба степен на зараза в полска среда. Чувствителната фенофаза на гостоприемника и очакваното захлаждане с краткотрайни превалявания налага да се извърши второ предцъфтежно пръскане със системно действащи препарати. Първоначалната зараза се осъществява от аскоспорите на  патогена. Спорите покълват при наличие на вода върху листата. Първите  симптоми по листата се  появяват от долната страна. По заразените  листа се образуват хлоротични петна, които по-късно се покриват със сиво-зелен налеп. Нападнатите млади  листа  остават дребни и деформирани, а  при  по-късно нападение засъхват и окапват. В масиви с ранноразвиващи се сортове и регистрирана фенофаза “цъфтеж” да се третира с фунгициди с щадящо действие. Бързо нарастващата листна маса изисква да се осигури оптимално покритие с работен разтвор на короната и младия прираст. Забележка: След валеж се препоръчва  покритие със системен фунгицид, притежаващ лечебно и изкореняващо действие: Скор, Хорус, Луна Експирианс и др. Третирането не трябва да закъснява повече от 48 часа, за Скор  периода на пръскане е до 72-96 часа от последния регистриран валеж. Употребата на един и същ системен препарат може да се включва до три пъти в рамките на една вегетация.

Брашнеста  мана по  ябълката/Podosphaera leucotricha/. Развитие  на   патогена: начало  на  поява на системна форма. Системната форма на патогена се  развива от заразени листни пъпки от предшестващата година. В градини с чувствителен сортов състав към развитие на брашнеста мана да се извърши второ вегетационно пръскане в период 10-12 дни след  първото. Да се подбират системни фунгициди за едновременна борба със струпясването.

Огнен пригор по  семковите видове. Причинител  – Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Огненият  пригор  е бактерийно заболяване по семковите овощни  видове с голямо  икономчиеско значение по круша, дюля и ябълка. Бактерията, причиняваща огнен  пригор,  напада цветовете, плодовете, леторастите, клоните, стволовете, кореновата шийка, корените на дърветата. Цветовете, съцветията и младите клонки внезапно увяхват, по-късно изсъхват и придобиват кафяв до червен цвят. При влажно време върху цветовете се наблюдава     бактериален ексудат, който първоначално е бял, а по-късно придобива кехлебарен цвят. Условия, благоприятстващи болестта, са температурата, валежите, росите, мъглите и високата относителна  влажност –  85-95%. Развитие  на патогена е наблюдавано в границите от 4 до 32 градуса, като  оптимална  температура е 24-29 градуса. Критична фенофаза за  масови  зарази е цъфтежа на семковите овощни видове. В областта е натрупан стар фон от зараза, който варира по сила според метеорологичната обстановка по време на цъфтежа. Специално внимание да се обърне на чувствителни сортове  /Муцу, Пилот, Виста бела, Глостер, Айдерет и др./, както и на градини с регистрирани поражения от миналата вегетация. Борбата с бактерията е тясно обвързана с оздравителните и санитарни резитби на всички  засегнати части. Важен момент от общата схема на профилактика са предцъфтежните и следцъфтежни  инсектицидни пръскания срещу  различните вектори преносители – листни въшки, цикади и т.н. Избор от ефикасни разрешени средства за борба на този етап няма. Могат да се използват медни препарати, които не притежават проникващо действие и имат странични, нежелани  ефекти в плододаващи градини  при цъфтеж и чувствителни сортове. Резитбите през  пролетта и лятото при наличие на  сокодвижение представляват опасност за пренасяне на заразата с инструментите. Затова е важно резитбите на 10-15 до 25 см под видимо засегнатите части да се извършат при крайна необходимост, като се обеззаразява работния инвентар с чист спирт. При визуалната  диагностика на този  етап   от  фенологията да се обръща внимание на цветовете.

Червен овощен акарЧервен овощен акар /Panonychus ulmi/. Развитие на  вредителя: начало на излюпване на зимни яйца – 09.04 АЕР Пловдив. Праг  на   икономическа вредност /ПИВ/: ябълки 1-2 броя подвижни форми ларви средно на лист; круши 1-3 броя   подвижни форми ларви по зелените части на едно съцветие; сливи 1-2 броя подвижни  форми ларви по зелените части  на 1 розетка съцветие. През изминалата вегетация отчетохме тенденция на увеличаване на плътността от неприятеля при разширяващ се ареал на разпространение в масивите на областта. Да продължат редовните обследванията и при доказан ПИВ да се извърши пръскане.

Кръгломиниращ молец /Cemiostoma scitella/. Развитие на  първо поколение: начало на летеж 15.04; начало на яйцеснасяне 17.04; Праг на  икономическа вредност 2-3 броя яйца средно  на лист. Кръгломиниращият молец  запазва проява на плътност  до и над  ПИВ в масивите на областта. В  градини, в които масово се използваха хормонални средства за  първо и второ поколение през изминалата вегетация плътността от неприятеля се  задържа до ПИВ. Ранното третиране с инхибиторите на синтеза срещу презимувалата популация е ключов момент в  борбата срещу този неприятел. Навременното третиране с тази група ПРЗ може до голяма степен да контролира плътността на летните  генерации в граници  до прага на вредност. При доказана плътност  да се извърши пръскане срещу  първо  поколение на кръгломиниращия молец с инсектицид от групата на инхибиторите на хитиновия синтез след стабилизиране на времето и трайно повишаване на  дневните температури. Да се напръскат оптимално долните етажи на короната и издънките около дървото, където е концентриран летежа и яйцеснасянето на поколението. Препоръчва се навременно отстраняване на всички издънки, по които избирателно снася възрастното от презимувалата генерация.

ЛистозавивачкиЛистозавивачки  /сем.Tortricidae/. Развитие на  вредителя:  начало  вредна  дейност 01.04 за АЕР Пловдив. Праг на икономическа вредност: ябълки, круши, сливи 6-8 броя гъсеници/100 пъпки. Запазва се проявата на плътност до и над ПИВ в овощните масиви на  областта. Преобладаващи видове са червената и сива пъпкозавивачка, ягодоплодна листозавивачка и плодовата корогризачка.

Педомерки  /сем. Geometridae/. Развитие на  вредителя начало вредна дейност 06.04 за АЕР Пловдив. Праг на  икономическа вредност: семкови 6-8 броя  гъсеници/100  пъпки, костилкови: 8-12 броя гъсеници /100 розетки. Плътността на преобладаващите  видове за областта – малката, голяма  зимна и власеста педомерка – се  запазва до ПИВ.

Ябълкова плодава оса / Hоplocampa testudinea/. Праг на  икономическа вредност: 2-3 броя оси/100 клонки, установени чрез стръскване преди цъфтежа. Плътността от ябълковата плодова оса  се запазва до  ПИВ. Намножаването и е локализирано на “въртопи” в отделни масиви на областта. Във фенофаза  бял бутон на културата и доказан ПИВ е необходимо да се извърши предцъфтежно пръскане, насочено срещу възрастното преди  яйцеснасяне. В масиви с  висока плътност може да се приложи второ, коригиращо пръскане в края на цъфтежа, когато венчелистчетата са завяхнали, но все още не са  напълно окапали. Регистрирани ПРЗ: ДЕЦИС 2.5 ЕК  – 0.03%; НУРЕЛЕ Д  – 0.04%;

Листни въшки по овощните сем. Aphididae. Праг  на   икономическа  вредност: ябълки,  круши, сливи:10-15 броя колонии  /100 съцветия или 10% заселени розетки; праскови: 8-10% нападнати клонки; череши,  вишни:10% нападнати леторасти; Да се обследват трайните насаждения. При  доказана плътност  да се извърши предцъфтежно пръскане.

мъхнат бръмбарМъхнат бръмбар  /Epicometis hirta/. Развитие на  вредителя: начало на вредна дейност 11.04 АЕР Пловдив. Праг на  икономическа вредност ПИВ: Ябълки 3-5бр/100 розетки или 5% повредени  съцветия. Бръмбарите се активизират рано напролет и се хранят с цветовете на цъфтящите овощни  видове. Химичната борба с този неприятел е изключително трудна. Тялото му е покрито  с гъста космена покривка и е добре защитено от препарата. Да се обследват цъфтящите  овощни  култури през топлите часове от денонощието. При доказан ПИВ в уязвимата фенофа цъфтеж, да се проведе първо пръскане насочено срещу възрастното. В микрорайони с  концентрирана висока  плътност се препоръчва второ коригиращо третиране, непосредствено след  приключване на цъфтежа. Регистрирани ПРЗ:  НУРЕЛЕ  Д  – 0.06%;  ДУРСБАН  4ЕК-180 мл/дка. Внимание: В деня на  пръскането да се осигурят всички необходими мерки за опазване на  пчелните семейства. Задължително е всички цъфтежни РЗ  практики по  културите  да се извършват  след предварително  писменно уведомяване на кметствата по  места и  ОДБХ.

Вредители по костилковите култури

Прасковен клонков молец /Anarsia lineatella/. Фенологично развитие: “масов  цъфтеж”. Развитие на вредителя  начало на  вредна дейност 09.04 равнинните АЕР. Праг на икономическа вредност: 3% повредени леторасти. Да се обследват прасковените насаждения. При плътност е необходимо да се извърши първо вегетационно пръскане. Преобладаващите масиви от праскови са  в чувствителна фенофаза. Инсектицидни пръскания на този етап не  са желателни. Препоръчва се  третирането срещу презимувалата гъсеница да се отложи след приключване на цъфтежа.

Обикновена сливова щитоносна  въшка Parthenolecanium corni. Праг  на  икономическа вредност 20-30 броя/100 скелетни клонки; Плътността от сливовата щитоносна въшка в сливовите масиви на областта е висока. Пропускат се зимните резитби и РЗ мероприятия в сливовите масиви в областта. Подценяват се  ранно пролетните и летни форми на борба.  Да продължат редовните обследвания. При доказана плътност е необходимо да се извърши комбинирано пръскане с един от одобрените ПРЗ за едновременна борба с Черна сливова плодова оса.

Ягоди

Сиво гниене /Sclerotinia fruckeliana/. Фенологично   развитие : “бутонизация  – цъфтеж”. Масови инфекции наблюдаваме в години с обилни валежи по време на цъфтежа. Според метеорологичната обстановка  в критичната фенофаза за предпазване  на културата се препоръчват пръскания по следната технологична схема: – първо третиране в началото на цъфтеж; – второ по време  на масов  цъфтеж; – трето в края на цъфтежа;

Ягодови хоботници: Пъпков хоботник, Ягодов стъблохоботник. Праг на  икономическа вредност: Пъпков хоботник и Ягодов стъблохоботник 15% нападнати растения във фенофаза бутонизация и предцъфтеж. Бръмбарите повреждат цветните дръжки по време на яйцеснасянето. В последствие те изсъхват и цветните пъпки клюмват. Борбата се извежда, като комбинирано предцъфтежно пръскане със сиво гниене.

Малини

дидимела по малинитеДидимела по  малините /Didimella applanata/. Фенологично развитие: “облистване”. Паразитът зимува, като мицел  в нападнатите издънки. Заразяванията се  извършват най-активно през периода май-юни. Спорите се разсейват и заразяват леторастите в основата на  пъпките. Силна проява на болестта може да се  развива във  влажни и дъждовни години.

Маслодайна роза

Ръжда по  розите /Phragmidium mucronatum/ . Фенологично развитие “масово облистване”. Ускореното фенологично развитие  и наличието на силен  инфекциозен фон натрупан от последните години налагат да се извърши първо предцъфтежно пръскане. Регистриран ПРЗ  :  а.в. Тебуконазол – ОРИУС 25  ЕВ – 80мл/дка.

Педомерки и листозавивачки. Икономически прагове на вредност: Голяма зимна педомерка: 4-6 гъсеници/100 стръсквания; Качулата педомерка една гъсеница/100 стръсквания; Листозавивачки 5-8 гъсеници/100 стръсквания; Плътността от педомерки и листозавивачки е  традиционно висока в розовите масиви. Към фунгицидния  разтвор срещу  ръжда по розата да се прибавя и инсектицид, с прилепител за комбинирано предцъфтежно пръскане.

П   Р   Е   Д   С   Т   О   Я   Щ   И     О   Б   Е   К   Т   И

Струпясване и брашнеста мана по  ябълката. Ще продължат редовните пръскания за  опазване на културата  през 8-10 дни до преминаване на силно  уязвимата фенофаза-големина на завръза орех. Допуснатите поражения през този етап  могат  да компрометират очакваната реколта.

Кръгломиниращ молец. Очаква се  начало на  излюпване на  гъсениците  от  презимувалото поколение. След  излюпване на гъсениците предстоят двукратни третирания с пиретроидни и фосфороорганични средства. Тези практики са задължителни за микрорайони с регистрирана висока  плътност от  молеца  и  пропуснати  хормонални третирания.

Следцъфтежни инсектицидни РЗ  практики в  трайните масиви: Пръсканията обхващат широк кръг от неприятели – Хоботници, Листозавивачки, Листогризещи,Черна сливова плодова оса, Ябълкова  плодова  оса. Тяхното своевременно извършване ще гарантира по-добра фитосанитарна обстановка през активната вегетация.

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Още за растителна защита: