Растителна защита

Zeleva_noshtenka-mamestra_brassicaeЗа да бъде ефикасна борбата с надземните нощенки (noctuidae) трябва да се използват всички агротехнически мероприятия като:

  • ранна сеитба на културите и поддържането им в добро агротехническо състояние;
  • унищожаване на плевелната растителност, с която се хранят гъсениците;
  • есенна оран за унищожаване на какавидите намиращи се в почвата.

Плътността на гъсениците на надземните нощенки (noctuidae) по време на вегетацията се установява с помощта на пробни площадки 50/50 cm или визуално, върху контролни растения. Прави се обследване на 100 растения - по 10 растения на 10 различни места в посева, разположени шахматно из целия посев. Обследването трябва да се провежда през 3 дни.

Химичната борба с надземните нощенки (noctuidae) започва да се провежда при установен праг на икономически вредност като:

  • за Гамозначната нощенка трябва да има по 10 гъсеници до трета възраст на 1 кв.м.;
  • за Памуковата нощенка трябва да има 15-20 яйца/100 растения за първо поколение и 40-90 яйца/ 100 растения за второ поколение;
  • за всички нощенки трябва да има 8-10 гъсеници/100 растения или 1% повредени растения.

Пръскането на посевите срещу надземните нощенки (noctuidae) може да се извърши с контактни, органофосфорни, карбаматни, пиретроиди и др инсектициди. Борбата с надземните нощенки (noctuidae) е най-ефективна, когато се извежда срещу младите гъсеници до трета възраст.

Подборът на химичните препарати се прави в зависимост от културата и от фенофазата , в която се провежда борбата.

В ранните фенофазиот развитието на надземните нощенки (noctuidae) се използват широкоспектърни контактни инсектициди за едновременна борба срещу другите неприятели. Ако културите са в беритбена зрелост се използват препарати с по-къс карантинен период - пиретроиди и др. Когато културите са нападнати и от листни въшки или др. смучещи насекоми могат да се използват и системни инсектициди, които може да се комбинират с пиретроид. При нужда се извършват няколко третирания.

Първото третиране се провежда в момента на масовото снасяне на яйцата на надземните нощенки (noctuidae), което съвпада с началото на излюпването на гъсениците. Следващите третирания се извършват през 6 - 8 дни.

Регистрирани препарати са:

  • Алфа комби 51, 25ЕК - 70 ml/dka; Булдок 025ЕК - 60 ml/dka; Вазтак 10ЕК - 0.025%; Даниран 11ЕК - 60 ml/dka; Данитол 10ЕК - 0.05%; Талстар 10ЕК - 0.0125%; Карате 2.5ЕК - 40 ml/dka; Карате макс - 30g/dka; Авант 15СК - 20 ml/dka; Децис 2.5ЕК 50÷70 ml/dka; Децис ТАБ - 7g/dka; Дурсбан 4Е - 100 - 150 ml/dka; Ланат 20Л - 200 ml/dka; Ларвин 375 - 100 ml/dka; Нуреле Дурсбан - 70 ml/dka; Ортен 75РП - 100 - 150g/dka; Пилот 480ЕК - 100 ml/dka; Пиринекс 48ЕК - 100 ml/dka; Рипкорд 40ЕК - 15 ml/dka; Суми Алфа 5ЕК - 25 - 40 ml/dka; Суперсект 10ЕК - 12.5 ml/dka; Терагард плюс - 70 ml/dka; Фюри 10ЕК - 10 ml/dka; Ципергард 25ЕК - 25 ml/dka; Циперсан 25ЕК - 25 ml/dka; Шерпа 25ЕК - 50 ml/dka.