Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина. Редувайте препаратите срещу листните въшки по зеленчуците. 

 

Борбата с листните въшки при зеленчуковите култури включва няколко важни етапа:

  • редовно преглеждане на растенията за установяване на неприятели;
  • третиране на растенията с подходящи инсектициди;
  • унищожаване на плевелната растителност.

Още с появата на първите екземпляри от листни въшки веднага се пръска с инсектицид, който е подходящ за дадения вид и съответната култура. Пръсканията трябва да се повтарят през 6-7 дни.

Ето някои препарати за растителна защита, които могат да се използват при различните зеленчуци:

  • Вазтак 10 ЕК - 30 мл/дка, срещу листни въшки по пипер;
  • Децис 2,5 ЕК - 50 мл/дка, срещу зелена прасковено листна въшка по пипер;
  • Карате Експрес ВГ - 28-60 гр/дка ,срещу въшки сем. Aphididae при всички зеленчуци;
  • Конфидор Енерджи ОД — 0,06% , срещу зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер); памукова листна въшка по зеленчуци (краставици).
  • Ланат 25 ВП - 0.09%, срещу памукова листна въшка по зеленчуци (краставици); зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер);
  • Моспилан 20 СП - 0.0125%, срещу памукова листна въшка по зеленчуци (краставици); зелена прасковена листна въшка зеленчуци (пипер).

Обикновено по зеленчуците може да се наблюдават няколко вида листни въшки. Растителната защита е успешна, когато се провежда редовно и когато е съчетана с другите агротехнически мероприятия за борба с неприятеля.