Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Присаждането „кози крак” се прави преди активното сокодвижение. Този вид присадка се прилага за преприсаждане на възрастни дървета и при неприхванали се пъпки върху по-дебели подложки

на питомника. Дава висок процент на прихващане, но се прилага ограничено, поради трудното изпълнение. Присажда се преди активно сокодвижение и има предимство, че се прави по-малка рана.

Прилага се когато подложката е по-дебела от калема. По- труден е от присаждането на „разцеп”, но за сметка на това е по- резултатен. Трудността се състои в това да се направят двата отреза – на подложката и на калема, така че при съединяването да се слеят добре дървесина с дървесина и кора с кора.

Нужна е опитна ръка и да не се бърза. И тук технологията е почти същата. Избира се подложка с гладка кора , отрязва се с трионче над избраното място и се заглажда добре. От подложката се отрязват триъгълници с дължина 3-4 см. Калемът се подостря по подобие на отстранените триъгълници и се поставя на тяхното място. Отреза се среща под ъгъл 45° до 20° и му се придава формата на клин. Следи се кората и камбиалната тъкан на калема да съвпаднат с кората и камбиалната тъкан на подложката. Раните се превързват здраво с лико или тиксо и се покриват с овощарска замазка.