Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Основни вредители по лозята през април.

Бюлетин на БАБХ ,

дирекция „Растителна защита и контрол“, валиден до 30 април

ЛОЗЯ

Фенофаза: „набъбване на пъпките” до поява на „първи реси”.

Основни вредители за периода Шарен гроздов молец Lobesia botrana Лозова краста Eriophyes vitis Брашнеста мана Oidium tuckeri Екскориоза по лоза Phomopsis viticola

Шарен гроздов молец

Шарен гроздов молец Lobesia botrana

През месец април започва летежът на пеперудите от презимувалото поколение и начало на яйцеснасяне. В зависимост от температурите, яйцата се излюпват след 4-10 дни. Да се третира при ПИВ за десертни сортове 4-6 гъсеници на 100 реси , а за винени сортове 6-8 гъсеници на 100 реси.

Лозова краста Eriophyes vitis

Вредят ларвите и възрастните акари, като смучат сок от долната страна на листата и по-рядко от горната. В местата на повредата, вследствие на отделените ензими от акарите, тъканите се разрастват и деформират. Образуват се гали, вдлъбнати от долната и изпъкнали от горната повърхност. Химичен контрол се извършва, при дължина на леторастите 6-8 см, когато акарите се раздвижват и преминават по младите листенца, преди още да са образували галите.

Оидиум

Брашнеста мана Oidium tuckeri

Патогенът зимува в пъпките и по леторастите като мицел, който започва да се развива при температура 6,2°С. Брашнестата мана напада всички зелени части на растението – листа, леторасти, реса и ягорида. При наличие на симптоми по леторастите първото пръскане се провежда във фенофаза „пеперуда” или при дължина на леторастите 6-8 см.

Екскориоза по лоза Phomopsis viticola

При хладна и влажна пролет, болестта се развива силно. От нападнатите пъпки, леторастите израстват по-късно и са със скъсени междувъзлия, а листата са дребни и деформирани. Симптомите по зелените леторасти са: тъмни точковидни подутини, които се разрастват в по-големи тъмнокафяви петна с удължена форма. Критичен период за развитие на болестта е от „набъбване на пъпките” до фенофаза „3-ти – 4-ти лист”. Първото третиране се провежда, когато 30-40 % от пъпките са във фенофаза „пеперуда” до „отделяне на първи лист”. При хладна и дъждовна пролет, се провежда второ пръскане при 30-40 % от пъпките, в основата на леторастите, във фенофаза „втори-трети лист”. Следващите третирания съвпадат с пръсканията срещу мана и брашнеста мана по лозата.