Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Ъгловатите петна се причиняват от бактерия.

Болестта ъгловатите

петна напада всички тиквови култури, но най-голяма вреда нанася при краставиците.

По листата се образуват характерни мазни петна, ограничени от нерватурата, поради което имат характерна ъгловата форма. От там идва и популярното име на болестта – ъгловати петна. От долната страна на листата се образуват дребни капчици от бактериален ексудат, които през деня засъхват от високите температури. По-късно тъканта в петната опадва и листата стават като надупчени. При силно нападение от бактериоза по-голяма част от листната маса може да загине.

Причинителят на болестта е бактерия, която се запазва в семената до 3 години. Тя се запазва и в растителните остатъци, а за известно време и в почвата. От там при дъждовно време се разнася с капките вода или от насекоми и осъществява заразяване на здрави растения.

Бактериалните болести по растенията не се лекуват, борбата има профилактичен характер за ограничаване разпространението на здрави части. При поява на болестта растенията се пръска с медни фунгициди , като шампион ВП – 30 г, фунгуран – 20 г и др. Може да се използва и дитан М- 45 в доза 20 г. Дозите са за 10 литра вода.