Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.При засушаване на почвата, патладжанът се напада от вертицилийно увяхване.

Патладжанът е

силно чувствителен към вертицилийно увяхванеи в отделни години болестта може да обхване над 90% от растенията. При болни от вертицилийно увяхване растения, краищата на междунервията на най-долните листа започват да избледняват и увяхват. По-късно увяхва и изсъхва целият лист, а болестта преминава на по по-горните листа. Изсъхналите листа окапват и остават само връхните листенца. Корените са здрави на вид , но при обелване на кората в областта на кореновата шийка се вижда, че ликото и дървесината са покафенели. Вертицилийното увяхване се причинява от два вида почвообитаващи гъби. Гъбата се запазва в растителните остатъци в почвата до 8 години. Заразяване може да стане през корените, през рани при засаждането и при почвените обработки.

Засушаване на почвата и температура около 25 градуса са много благоприятни за развитие на заболяването. За борба с вертицилийното увяхване няма регистрирани фунгициди. Борбата е основно чрез агротехнически мерки: събиране и унищожаване на растителните остатъци, сеитбообръщение, здрав разсад и поддържане на оптимална почвена влажност по време на вегетация.