Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Освен листата, съчмянката поразява и завръзите.

Болестта съчмянка

засяга всички костилкови видове , но особенно вредно е нападението й при кайсиите, вишните и прасковите. При силно нападение завръзите изсъхват и окапват, по-слабо нападнатите се деформират и напукват, а по-късно загиват.

Видимите признаци започват първо с поява по листата на дребни пурпурни точки, които се разрастват до дребни петна с бедокафяв до охрен цвят. Тъканта около петната придобива червено-кафяв цвят във формата на пръстен. При младите още нарастващи листа тъканта в средата на петната отпадва и се получават дребни кръгли дупки. По леторастите по-късно и при силно нападение може да се появят закръглени или елиптични, слабо вдлъбнати петна с тъмнокафяв цвят.

Прасковата се напада сравнително рядко. Петната се разрастват по-силно и обхващат пръстеновидно едногодишните клонки, причиняваики загиване на връхната им част. Около тях часто има смола.При по-слабо развитие на болестта върху клонките се появяват изприщвания.

По плодовете на прасковата и кайсията се появяват дребни закръглени бледокафяви петна, ограничени с бледочервен до жълто-кафяв венец. При нарастващите плодове засегнатата тъкан засъхва и отпада, в резултат на което се образуват вдлъбнатини, които се изпълват със смола. При оформените вече плодове заразените тъкани остават.

. По плодовете на череша и вишня се образуват кафяво-червени петна, чиито тъкани спират да нарастват , в резултат на което се получава вдлъбване, а месестата част на плода остава сраснала с костилката.

Пръскането след цъфтежа е задължително и се извършва с Каптан 80ВГ- 150-180 г/дка, Тирам 80ВГ – 03%, и др.