Растителна защита

Симптоми на болестта червени листни петна по сливата - Polystigma rubrum

Polystigma rubrum.JPG','Polystigma rubrum',,,0,0);" >Polystigma rubrum_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.JPG" alt="Polystigma rubrum" align="left" title="Червени листни петна по сливата" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />По листата се появяват отначало бледозе­лени, а по-късно бледожълти петна със закръглена форма с диаметър от 0,5 до 2 ,5 см. По-късно петната придобиват оранжево -червен цвят.

Тъканите на петната са значително по-дебели от тези на здравата част. Петната са леко хлътнали откъм горната повърхност на листната петура. При силно чувствителните сортове три четвърти от листната повърхност може да се покрие с петна. Силно напетнените листа се завиват тръбовидно.

Причинителят на болестта червени листни петна по сливата е Polystigma rubrum. Гъбата презимува в стромите, където през пролетта се формират перитециите с аскуси и аскоспори. Аскоспорите обикновено узряват около фенофаза „цъфтеж" на основните сливови сортове. Спори се отделят в продължение на около два месеца. Те се отделят от плодните тела при намокряне на заразените листа и при попадане върху млади листа причиняват заразяване. Симптомите на болестта червени листни петна по сливата - Polystigma rubrum се поя­вяват след около 30-40 дни. Благоприятни ус­ловия за развитие на болестта червени листни петна по сливата - Polystigma rubrum се създават при температура от 10 до 26°С и при наличие на влага, която е необходима не само за отделяне на аскоспорите, но и за покълнването им при попадане върху листата.

Борба с болесста червени листни петна по сливата - Polystigma rubrum

Препоръчва се намаляване на зимуващата зараза, чрез заораване на окапалите листа през есента или третирането им с боракс, с което се предотвратява образуване на асци и аскоспори. За опазване на листата от заразя­ване с болестта червени листни петна по сливата - Polystigma rubrum се препоръчват 1 или 2 третирания непосредствено след фенофаза „цъфтеж" в интервал от 10-14 дни. Второто третиране обикновено се извършва само през години с чести превалявания след цъфтежа и при сил­но чувствителни сортове.

Активно вещество за борба с червени листни петна по сливата - Polystigma rubrum е Цинеб.